Dags för skolstart på Franserudsskolan

Den 18 augusti är det skolstart för elever på Franserudsskolan. Här har vi samlat information som kan vara bra att veta inför skolstarten. Välkomna!

Skolstart onsdag 18 augusti

Eleverna går i skolan första skoldagen enligt följande:

 • förskoleklass klockan 08.00-09.30
 • årskurs 1-3 klockan 08.00-13.30
 • årskurs 4-5 klockan 08.00-14.30
 • grundsärskolan klockan 08.00-13.30/14.30

Busstider 18 augusti

 • För förskoleklass till och med årskurs 3 går bussarna hem klockan 13.40.
 • För årskurs 4-5 går bussarna hem klockan 14.40.

Föräldramöten

För att undvika smittspridning kommer vi inte att ha föräldramöten på traditionellt sätt, utan kommer informera föräldrar/vårdnadshavare på andra sätt och andra kanaler.

Läsårstider

Här finns lovdagar och andra ledigheter för läsåret.

Startplatsen

I vår e-tjänst Startplatsen kan du som vårdnadshavare enkelt lämna de uppgifter skolan behöver om ditt barn. Du behöver skicka in ett nytt ärende om:

 • Ditt barn börjar förskoleklass (vi behöver andra uppgifter om barnet i skolan jämfört med förskolan).
 • Dina, den andra vårdnadshavarens eller anhörigas kontaktuppgifter har ändrats.
 • Uppgifter om barnet har ändrats.

I Startplatsen ska du bland annat ange:

 • Anhöriguppgifter
 • Hur vi får publicera bilder på ditt barn.
 • Hur vi får transportera ditt barn.
 • Det finns även möjlighet att ange om ditt barn behöver specialkost, ansöka om modersmålsundervisning etc.

Länk till Startplatsen: www.bengtsfors.se/startplatsen Länk till annan webbplats.

Startplatsen

Illustration: Annika Gustavsson

Så förhindrar vi smittspridning

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset som nu finns i alla samhällen - det är regeringens och svenska myndigheters tydliga budskap.

Friska barn ska vara i skolan

Den grundläggande principen är att alla friska barn och elever ska vara i förskolan och skolan. I Sverige har vi skolplikt vilket bland annat innebär att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn är i skolan (grundskola) och fullföljer sin skolgång.

Sjuka barn ska vara hemma

För att förhindra smittspridningen måste vi, tillsammans med dig som vårdnadshavare, följa myndigheternas rekommendationer vilket innebär att vi som arbetar inom förskola/skola och ditt barn ska vara hemma vid något av följande symtom:

 • Feber
 • Hosta, halsont och svårigheter att andas
 • Snuva
 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
 • Tänk på att stanna hemma även vid lindriga symtom och vänta minst två dygn (48 timmar) med att lämna ditt barn till förskolan/skolan efter att barnet blivit friskt.

Om rekommendationerna inte följs

Barn och elever som är i förskolan/skolan med något av beskrivna symtom skickas hem. Du som vårdnadshavare blir kontaktad och ansvarar för att hämta ditt barn fram tills dess att barnet har fyllt 18 år och är myndig.

Sjuka familjemedlemmar

Om du som vårdnadshavare eller någon annan i familjen har något av ovanstående symtom är det olämpligt att just du lämnar och hämtar barnet på skolan eller på fritids eller tar med andra sjuka familjemedlemmar dit. Om du ändå måste lämna och hämta ditt barn, prata med personalen om bästa tid och plats för att göra det. Det är viktigt att vara försiktig i dessa situationer.

Pedagogiska insatser för att förhindra smittspridning

I skolan pratar vi med barnen och eleverna kring hur de kan undvika att sprida smitta genom att:

 • Undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Undvika nära kontakt med andra människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson