Skolstart läsåret 2021/2022

När det närmar sig skolstart, så finns det säkert många frågor från elever och föräldrar inför läsåret. Här har vi sammanställt en del information för såväl grundskola som gymnasium.

På skolornas hemsidor finns information om vad som gäller på respektive skola:

Aktuell information om läsårstider, pandemi med mera

För barn och unga blir undervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart i höst. Samtidigt är det viktigt att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning fortsätter, och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information inför skolstarten. Länk till annan webbplats.

I vår e-tjänst Startplatsen kan du som vårdnadshavare till elever inom förskola och grundskola enkelt lämna de uppgifter skolan behöver om ditt barn. Du behöver skicka in ett nytt ärende om:

  • Ditt barn börjar förskoleklass (vi behöver andra uppgifter om barnet i skolan jämfört med förskolan).
  • Dina, den andra vårdnadshavarens eller anhörigas kontaktuppgifter har ändrats.
  • Uppgifter om barnet har ändrats.

I Startplatsen ska du bland annat ange:

  • Anhöriguppgifter
  • Hur vi får publicera bilder på ditt barn.
  • Hur vi får transportera ditt barn.
  • Det finns även möjlighet att ange om ditt barn behöver specialkost, ansöka om modersmålsundervisning etc.


Länk till Startplatsen: www.bengtsfors.se/startplatsen Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson