Nytt hemtest för covid -19 delas ut i skolorna

Vård och omsorgsprogrammet

Foto: Niklas Eriksson

Nu kan skolorna i Västra Götaland dela ut hemtest till elever som behöver provta sig för covid-19. Med en smidig provtagning blir smittspårningen i skolåldrarna bättre – och tack vare ett nytt gurgeltest blir själva provtagningen mer skonsam.

Från och med höstterminen erbjuder Västra Götalandsregionen, VGR, en ny provtagning för skolungdomar. Alla skolor i länet, från förskoleklass till och med gymnasiet, ska kunna dela ut hemtest till elever som behöver provtas för covid-19.

Provtagningen görs med ett så kallat gurgeltest.

Vi använder ett förenklat test som bara kräver personens saliv, vilket innebär att den tidigare topsningen i svalg och näsa inte behövs. Tillförlitligheten för dessa test är god och det blir mer skonsamt för barnet, säger Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare i VGR med särskilt ansvar för skolfrågor.

Skolan delar alltså ut ett test till eleven, som vårdnadshavaren kan hjälpa sitt barn att ta i hemmet. Provet lämnas sedan in på den vårdcentral som är utsedd att ta emot prover från den aktuella skolan

Snabbt upptäcka nya fall

Barn är inte vaccinerade mot covid-19 och vi ser en risk för smittspridning i skolåldern när skolorna öppnar efter sommarlovet. På det här sättet kan vi snabbare upptäcka nya fall och hindra att smittan sprids vidare, säger Eva Lindhusen Lindhé.

Skonsamt test

De nya hemtesterna förändrar inte rekommendationerna för vem eller vilka som ska provtas. Västra Götalandsregionen följer liksom tidigare Folkhälsomyndighetens indikationer för provtagning och smittspårning av eventuella utbrott. Syftet med den nya modellen är att förenkla provtagningen för invånaren och få till en effektiv smittspårning med hjälp av skolorna.

Per Sikora, provtagningssamordnare VGR, ser stora vinster med att göra provtagningen smidigare:

Det måste vara enkelt att testa sig för covid-19, inte minst för de yngre. Med detta upplägg och ett skonsamt test förenklar det för barn, föräldrar och skola. Samtidigt snabbar det upp smittspårningen och gör oss ännu mer effektiva i att hindra smittspridning, säger Per Sikora.

Hemtesterna kommer att distribueras ut till skolorna successivt i samband med terminsstarten.

Kontakt

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson