Kommunens 50-års jubileum skjuts fram

Kommunen 50 år

Bengtsfors kommun bildades 1971. Det innebär att vi har 50-årsjubileum i år. Vår plan har varit att kunna fira det på plats på olika orter under september och oktober. Men med den stigande smittspridningen av Covid-19, har krisledningsgruppen idag tagit beslut om att inte genomföra de planerade aktiviteterna. Kommunens 50-års jubileum skjuts alltså fram tills dess att pandemiläget tillåter ett fysiskt firande.

Bakgrunden är ökad smittspridning

Antalet fall av covid-19 ökade med 26 procent jämfört med föregående vecka och vi har
återigen en alltmer utbredd samhällsspridning i Västra Götaland.

Skolhösten har inletts och många är tillbaka på jobbet efter sommarens semestrar. Det innebär ökade kontakter mellan människor som tillsammans med den smittsammare deltavarianten av coronaviruset gör att smittspridningen tros öka den närmaste tiden, enligt Folkhälsomyndigheten.

Tack till våra engagerade föreningar och organisationer

Bengtsfors kommuns del av jubiléet ställs in och kommunen kommer inte att samordna eller bidra till några jubileumsaktiviteter i nuläget. Om de föreningar, organisationer och övriga verksamheter som varit engagerade i planeringen av jubiléet ändå väljer att genomföra någon/några aktiviteter så är det på deras initiativ och ansvar.

Ett stort tack för ert engagemang och era initiativ till ett fint firande, vi hoppas att vi kunna återuppta planerna när pandemin lagt sig, säger kultur- och fritidschef Anna Hjelmberg till de föreningar som engagerat sig inför firandet.

Kontakt

Anna Hjelmberg
Kultur- och fritidschef
0531-52 63 42
anna.hjelmberg@bengtsfors.se

Sofia Magnusson
Kommunikationssamordnare
0531-52 60 03
sofia.magnusson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson