Vi är alla en del av Sveriges beredskap - nu pågår krisberedskapsveckan

Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Vi kan till exempel drabbas av översvämningar, skogsbränder eller någon ny smitta. Illustration: Sofia Magnusson

När du handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, så stärker du landets motståndskraft. Verkar det lite för enkelt? Tänk på hur vi har hjälpts åt under pandemin. Så behöver vi göra vid nästa kris också. Vilka hot vi än ställs inför i framtiden, ska utgångspunkten vara att vi kan samarbeta. Under vecka 39 pågår den nationella krisberedskapsveckan. Det ska uppmärksamma och påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser och ytterst krig.

Att vara förberedd är solidariskt

Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Vi kan till exempel drabbas av översvämningar, skogsbränder eller någon ny smitta och vi måste kunna stå emot olika angrepp som en it-attack eller ett krig. Du, din familj och och dina grannar kanske måste klara er utan butiker, internet, vatten eller elektricitet. Om du själv är förberedd bidrar du till att både dina grannar och hela landet kan klara av situationen bättre.

Engagera dig

Alla slags kriser, även händelser i andra länder, kan påverka vår vardag. Lär känna människor i ditt område så att det alltid blir lätt att samarbeta. Även en liten förening kan göra viktiga insatser. Ett sätt att ta ansvar är att ordna en studiecirkel tillsammans med grannar, kompisar eller kanske fotbollslaget. Preppa tillsammans och starta en lokal hemberedskapsgrupp. Ett annat sätt är att bli medlem i en frivillig försvarsorganisation som har särskilda uppgifter vid kriser och höjd beredskap.

Det du gör spelar roll

När vi är förberedda så kan vi lättare försvara vårt land och dess gränser. Men också alla våra värderingar. Vi behöver skydda våra mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Arbetet med Sveriges beredskap handlar alltså om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Du är viktig för hela landet. Tack för att du värnar om Sveriges frihet och självständighet!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson