Enkätsvar från Billingsforsenkäten

Foto: Niklas Eriksson

Under hösten har en undersökning genomförts i form av en enkät för att få veta vad du som bor i Billingsfors tycker om olika framtidsfrågor som rör orten. Vi har nu sammanställt svaren. Enkäten gick ut till alla hushåll i tätorten Billingsfors. 335 personer svarade på enkäten.

Fråga 1

En mindre tankstation för drivmedel planeras av en privat entreprenör att placeras i Billingsfors. Hur ser du på nedanstående alternativ?

Svarsalternativ

Antal

Procent

Tankstationen bör placeras på Selintomten, centralt i Billingsfors med närhet till de flesta övriga servicefunktioner.

167

50,3

Tankstationen bör placeras en bit ifrån centrum vid långtidsparkering eller industriområde.

103

31

Någon tankstation för drivmedel bör inte placeras i Billingsfors.

64

19,3

Svarsfördelning fråga 1

Fråga 2

Bengtsforshus har tomma lägenheter idag samtidigt som det finns en diskussion om behov av nybyggnation, möjligen på tomtmark med utsikt över Laxsjön. Hur ser du på behovet av nybyggda bostadslägenheter (hyresrätter) i Billingsfors?

Svarsalternativ

Antal

Procent

Jag anser att nya bostadslägenheter (marklägenheter) för uthyrning behövs i Billingsfors.

181

55,5

Jag anser att nya hyreslägenheter i mer än ett plan behövs och efterfrågas i Billingsfors.

38

11,7

Jag anser att nya hyreslägenheter inte bör uppföras i Billingsfors innan Bengtsforshus nuvarande lägenheter i stort sett är uthyrda.

114

35

Svarsfördelning fråga 2.

Fråga 3

Hur ser det ut för din egen del? Är du i behov av eller har intresse av en ny hyreslägenhet i Billingsfors

Svarsalternativ

Antal

Procent

Ja, om villkoren är rimliga kan jag vara intresserad av att hyra marklägenhet i Billingsfors.

92

27,6

Ja, om villkoren är rimliga kan jag vara intresserad av att hyra lägenhet i flerbostadshus i Billingsfors.

23

6,9

Nej, jag är inte intresserad av ny lägenhet i Billingsfors.

223

67

Fördelning av svar fråga 3.

Fråga 4

I sluttningarna med utsikt ut mot Laxsjön kan det finnas lucktomter i attraktiva lägen med möjlighet för kommunen att sälja tomter för egnahem/villor. Tror du att det sådana tomter efterfrågas?

Svarsalternativ

Antal

Procent

Ja, jag tror att det finns intresse för sådana tomter i Billingsfors.

185

64,2

Nej, jag tror inte att det finns intresse för sådana tomter i Billingsfors.

103

35,8

Svarsfördelning fråga 4.

Fritextssvar - sammanfattning

I den avslutande delen av enkäten fick de boende skriva om de hade några andra synpunkter om Billingsfors som de ville att kommunen skulle få del av. Vi har valt att sammanställa fritextssvaren i ett så kallat ordmoln.

Fritextssvar fråga 5

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson