Gordon Skoglunds rondell och Erik Bergers plats invigdes

Gordon Skoglund till vänster (foto: Conny Hultgren) och Erik Berger till höger (foto: Niklas Eriksson) har båda förärats med en plats i Bengtsfors.

I samband med årets skyltsöndag på första advent invigdes Gordon Skoglunds rondell och Erik Bergers plats i Bengtsfors. Platserna har tillkommit efter en motion från Stig Bertilsson med avsikt att hedra Erik Berger och Gordon Skoglund. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att namnge platsen mellan Storgatan 24 och Storgatan 26 till Erik Bergers plats och Kinarondellen i korsningen Kinadalsvägen/Storgatan till Gordon Skoglunds rondell.

Båda platserna har utrustats med en skylt om de Gordons samt Eriks livsgärningar (läs texten här nedan). I Gordon Skoglunds rondell är även urnan i mitten dekorerad med texten Gordon Skoglunds rondell. Vid Erik Bergers plats kommer även sittplatser att tillkomma.

Gordon Skoglund föddes i Chicago den 2 september 1918. Han har varit betydelsefull för utvecklingen
av Bengtsfors genom sitt långa engagemang i samhället främst som ägare och redaktör för lokaltidningen
Dalslänningen, som under lång tid lästes av i stort sett alla hushåll i bygden. Under 83 år av sitt liv bodde han i Bengtsfors och i 57 år var tidningen Dalslänningen i familjen Skoglunds ägo. Efter uppväxten i Chicago flyttade Gordon tillsammans med sina föräldrar Waldemar och Esther till Bengtsfors under 1931. Anledningen var att föräldrarna hade satsat allt för att kunna köpa tidningen Dalslänningen som hade startats 1925. Endast 13 år gammal involverades han i arbetet på tidningen, först som springpojke och tidningsförsäljare. Så småningom skolades han in i samtliga arbetsuppgifter på en tidning såsom t.ex. sättning, tryckning, distribution, administration, journalistik, ansvarig utgivare och ägare. Parallellt studerade Gordon och tog studenten som privatist. Vid sin sida hade han hustrun Berit, som också var verksam i företaget.

Gordon var en kreativ tidningsägare. Tidningen hade många svenskamerikanska prenumeranter, med rötter
i Dalsland. För att stärka kontakten med dessa genomförde Gordon flera resor till USA, där han i Bengtsfors, på 8 mm film, spelade in personer med släktingar i USA. I USA spelades filmerna upp för de amerikanska släktingarna. De utflyttade dalslänningarna filmades, och vid hemkomsten spelades filmerna
upp för Bengtsforsborna. Detta pågick fram till 1976 och bidrog i sin tur till att svenskamerikaner
själva reste mellan USA och Bengtsfors för att återse sin släkt.

Efter försäljningen av Dalslänningen blev Gordon tillfrågad att vara medförfattare i ett antal bokprojekt
såsom serien På Bengtsfors av Nils Josefsson, Baldersnäsboken och Ärtingestan med Stig Johansson.
Här kom hans unika kunskaper om samhällsutvecklingen i Bengtsfors väl till pass. Gordon fortsatte att skriva krönikan ”Bläckstänk” i Dalslänningen ända fram till 2014. Utöver sitt arbete på Dalslänningen var Gordon Skoglund liksom sin far Waldemar, en aktiv och hängiven medlem av Bengtsfors Missionsförsamling.

Gordon avled den 12 mars 2015. Han blev 96 år.

Erik Berger, född den 18 juli 1925 var en framgångsrik affärsman och racerförare. Under andra världskriget gick Eriks pappa bort och han fick, som 16-åring, ta över pappans plåtslageriaffär. Erik trivdes i rollen som affärsinnehavare och drev flera affärsrörelser på orten tills hans barn blev vuxna och tog över. Erik gick dock aldrig i pension, utan fortsatte att jobba i företagen så länge han kunde innan han hastigt drabbades av sjukdom.

Erik utövade flera olika sporter och motorintresset väcktes när han gjorde militärtjänst som MC-ordonnans
vid A9 i Kristinehamn. Som racerförare var han som mest aktiv mellan åren 1959 och 1972 då han totalt vann
26 SM-medaljer, varav tio guldmedaljer. Förutom rally körde Erik isracing, banracing och bilorientering. Han lade ner sin racingkarriär officiellt 1974 men gjorde senare comeback med dunder och brak.

Vid 90 års ålder meddelade han dock att han skulle köra sin sista racingsäsong som han avslutade med sin snabbaste varvtid någonsin under tävlingar i Karlskoga. Guinness rekordbok skrev in Erik som den äldste racerföraren i världen.

Erik gick bort 2018.

Invigningarna

På plats för att inviga platserna fanns Annika Skoglund dotter till Gordon Skoglund samt Eriks Bergers båda barn Marie och Anders Berger. Stig Bertilsson höll i invigningarna och Per Eriksson inflikade också några ord kring Erik Bergers fantastiska racingkarriär.

Bilder från invigningarna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson