Ny organisation för biståndshandläggning

Dekorativ bild

Illustration: Sofia Magnusson

Den biståndsenhet som drivts gemensamt i Bengtsfors och Dals-Eds kommuner har upphört. Från och med 1 januari 2022 återgår biståndshandläggningen för äldre och socialpsykiatri till Bengtsfors kommun.

Mellerud och Bengtsfors kommuner kommer från och med årsskiftet att ha en gemensam organisation för biståndshandläggning samlad under en enhetschef vilket också går i linje med övrigt samarbete inom vård, omsorg och IFO mellan dessa båda kommuner.

Den nya biståndsenheten kommer att ha personal placerad i båda kommunerna. Förändringen innebär inte någon skillnad för dig som medborgare.

Kontakt

Jeanette Augustin
Biståndshandläggare
0531-52 65 77
jeanette.augustin@bengtsfors.se

Carina Deall
Biståndshandläggare
0531-52 65 78
carina.deall@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson