Budget 2022

Att barn ska få en bra start i livet, att de som behöver stöd under livets gång får det samt att äldre och sjuka får den vård och omsorg de behöver är några av kommunens grundläggande uppdrag. Dessa verksamheter står följaktligen för en stor del av kommunens budget, 43 procent av den totala budgeten ska 2022 användas till att ta hand om äldre, funktionsnedsatta och andra i behov av stöd. 41 procent av kostnaderna fördelas till utbildning, barnomsorg samt aktiviteter inom kultur och fritid. Administration, verksamhetsstöd, utveckling och styrning tilldelas elva procent av kommunens budget. Kostnader för att sköta om utemiljöer, fastigheter, måltid, lokalvård samt räddningstjänst etc. uppgår till fem procent av kommunens totala kostnader.

Kommunfullmäktige beslutade om budget vid sitt sammanträde den 6 december. Cirkeldiagrammet ovan visar kommunfullmäktiges fördelning av budgetutrymmet.

Höstens budgetarbete har präglats av stor osäkerhet. Anledningen är att Bengtsfors kommun är beroende av tillskotten i riksdagens budget och i skrivande stund är de exakta förutsättningarna inte kända.
Kommunfullmäktige har trots det tagit ett beslut om budget utifrån rådande förutsättningar. Kommunens budget för 2022 innehåller inga stora besparingar likt tidigare år. Det beror till stor del på positiva förväntningar i skatteprognoser för 2022.

De ekonomiska utgångspunkterna har varit bättre inför budget 2022 än för de senaste åren, men osäkerheten kring vilka statsbidrag som gäller har varit stora och det finns fortfarande osäkerhet kring dessa, säger Göran Eriksson, kommunchef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson