Höga mätbara mål för måltiders klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn

Foto från offentliga måltidens dag 21 oktober 2021. Bild på tomater på ett fat.

Foto: Sofia Magnusson

Livsmedelsverket har listat de kommuner som är de mest ambitiösa i landet inom offentliga måltider. Det är kommuner som har uppgett att de har mätbara mål för måltidens klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn, och som erbjuder ett vegetariskt alternativ till alla elever varje dag i minst 75 procent av skolorna. Trots att det saknas nationella klimatmål för den svenska livsmedelskonsumtionen har var tredje kommun gått före och infört egna klimatmål för maten som serveras i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Bengtsfors kommun är en av dessa kommuner.

Det är andra gången som Livsmedelsverket har kartlagt Sveriges kommunala måltidsverksamheter. Det finns data redovisad för varje enskild kommun, så att kommuner ska kunna jämföra sig med varandra och hitta inspiration för att ytterligare höja ambitionen kring måltidsarbetet.

Det här gör vi för att minska måltidernas klimatpåverkan i Bengtsfors kommun

  • Vi upphandlar och handlar lokala och svenska råvaror.
  • Vi mäter matsvinnet och försöker sänka det årligen.
  • Vi mäter CO2 utsläpp per kilo livsmedel som med målet att komma ner till 2030 målen.
  • Vi erbjuder vegetariska alternativ till samtliga elever och matgäster i kommunen.
  • Vi har en hög andel ekologiska livsmedel, 20 procent.

Kontakt

Carina Nisén
Kostchef
0531-52 61 38
carina.nisen@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson