Kontaktperson - ett viktigt, spännande och roligt uppdrag!

Illustration: Sofia Magnusson

Vi söker dig som kan du vara ett extra stöd till någon med funktionshinder. Många barn, ungdomar och vuxna behöver ett extra stöttning när det vanliga nätverket inte räcker till. Vi söker dig som kan vara en förebild och ett personligt stöd. Är du den vi söker?

Vad är kontaktperson?

Enligt lagen om stöd och service, LSS, kan personer med funktionshinder ansöka om insatsen kontaktperson.

Kontaktpersonen är en medmänniska till den funktionshindrade, en vän som främjar sociala kontakter och delaktighet i samhället.

Vem kan bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson krävs ingen specifik utbildning, men som person bör du:

  • Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor, vanligt är att man ses cirka en gång i veckan.
  • Vara intresserad av hur andra människor har det.
  • Ha en trygg och stabil livssituation i övrigt.

Det enda kravet är att du fyllt 18 år. Vi ser gärna att unga vuxna söker, eftersom vi har efterfrågan på kontaktpersoner inom den ålderskategorin.

Vad innebär uppdraget?

  • Att vara en medmänniska och vän.
  • Att stimulera till en aktiv fritid och främja sociala kontakter.
  • Ge råd och stöd som inte kräver expertis.
  • Att bygga upp en relation som varar över tid.

Tystnadsplikt

Som kontaktperson har du tystnadsplikt och får därmed inte prata om en person som du är, eller har varit, ett stöd för.

Att tänka på som kontaktperson

Att etablera kontakt med en ny person kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller ha för stora krav.

Ersättning

Kontaktpersoner får ersättning i form av arvode och omkostnader. Exempel på omkostnad kan vara resekostnader eller matkostnader. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande.

Intresseanmälan

Du lämnar enklast din intresseanmälan genom att använda vår e-tjänst. Vi kommer att ta kontakt med dig med anledning av din intresseanmälan. Har du frågor eller funderingar, hör av dig till kontaktperson nedan.

Kontakt

Marie Ståhlberg
Enhetschef
0531-52 65 85
marie.stahlberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson