Ukrainas flagga hissad för att visa stöd

Ukrainas flagga hissades intill de svenska flaggorna vid Tingshustorget i Bengtsfors. Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun har hissat den ukrainska flaggan vid Tingshustorget i Bengtsfors. Genom att hissa flaggan visar kommunen sin solidaritet med det ukrainska folket och dess demokratiskt valda styre. Samtidigt gjordes ett uttalande med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. Uttalandet har skrivits under av Jan-Åke Jansson som är kommunfullmäktiges ordförande och Stig Bertilsson som är kommunstyrelsens ordförande. Det har också skickats till Ukrainas ambassad i Sverige med kopia till Sveriges ambassad i Kiev, regeringen och UD.

Uttalande med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Med anledning av det ryska angreppet på Ukraina ställer sig den samlade politiken i Bengtsfors kommun
bakom följande uttalande:

Vi fördömer i de starkaste ordalag Rysslands invasion av Ukraina. Rysslands agerande är ett grovt övergrepp på Ukraina, det ukrainska folket och deras demokrati. Vi står solidariskt med Ukrainas folk.

Ukraina har allt sedan självständigheten 1991 arbetat i demokratisk riktning. Man verkar också för att stärka det lokala självstyret i landet genom en omfattande och ambitiös decentraliseringsreform. Den reformen har
fått stöd av Sverige och av Sverige kommuner och regioner.

I den mycket allvarliga situation som den oprovocerade ryska invasionen har skapat ser vi att kommunerna spelar en avgörande roll för landets motståndskraft och för att säkra medborgarnas grundläggande behov.

Vi vänder oss till Ukrainas kommuner, deras folk och deras valda ledare för att uttrycka vår solidaritet och våra förhoppningar att ni ska lyckas bidra till enighet, stabilitet, skydd och försvar av ert land och er
befolkning.

Kontakt

Jan-Åke Jansson (KD)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
jan-ake.jansson@bengtsfors.se

Stig Bertilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0531-52 61 05
stig.bertilsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson