Situationen i Ukraina - så agerar vi

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Illustration av Ukrainas flagga

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat många av oss känslomässigt. Vi märker att det kommer frågor till kommunen med anledning av händelserna i Ukraina. Här svarar vi på några av dem och samlar vår information med anledning av situationen.

Vi följer aktivt händelseutvecklingen och förstärker våra insatser vid behov. Vår inställning är att följa råd och rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Individer som har tvingats lämna Ukraina ska erbjudas vård på lika villkor som asylsökande. På Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb finns mer information och även informationsmaterial översatt till ryska och ukrainska. Här finns vårdgivarwebben. Länk till annan webbplats.

vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats. finns information på engelska och svenska kring vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Bengtsfors kommun har i nuläget inte anvisats några flyktingar från Ukraina från Migrationsverket. Vi vet dock att det finns privatpersoner som har tagit emot flyktingar i sitt hem och vill hjälpa till. Kommunen har kontakt med Migrationsverket om hur vi på bästa sätt kan organisera oss för ett snabbare och effektivare flyktingmottagande om/när det blir aktuellt. Du som har tagit emot en flykting i ditt hem behöver se till att flyktingen kontaktar Migrationsverket för att boka tid för registrering så att personen ska få beslut om uppehållstillstånd som massflykting. Det är bara när man fått beslut från Migrationsverket som man har rätt till bistånd enligt lagen om asylsökande.

Här finns mer information från Migrationsverket om att ansöka om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet Länk till annan webbplats.

Det kan vara långa köer för att registrera sig på plats hos Migrationsverket, men från och med 21 mars går det att göra en digital ansökan för att på så sätt bli registrerad. Det krävs dokument, ID-handlingar med mera för att använda den digitala ansökan. Vid digital ansökan kommer biometriupptagningen, det vill säga foto och fingeravtryck, att göras vid ett senare tillfälle, då krävs tidsbokning eftersom personen/personerna behöver vara på plats fysiskt.

Ukrainska medborgare med biometriskt pass som är oregistrerade kan stanna i Sverige i 90 dagar som turist. Då har man exempelvis inte rätt till bistånd, varken från Migrationsverket eller kommunen. Därför är det viktigt att så många som möjligt registrerar sig. Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar egna ekonomiska medel, får du själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket fattats.

För flyktingar som har ett beslut om uppehålls- och arbetstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller samma rättigheter som för asylsökande. Därför har till exempel vuxna inte rätt till utbildning medan barnen har rätt till skola.

Utbildning och skola för barn och ungdomar från Ukraina

För att barn och ungdomar från Ukraina ska ha rätt till skola och förskola ska de antingen ha ett beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller vara asylsökande. Ukrainska ”oregistrerade” medborgare med ett biometriskt pass kan stanna i Sverige i 90 dagar men räknas då som en turist och har ingen rätt till skola eller bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera.

För att planera och utreda skolgång behöver kontakt tas med kommunens Arbete- och integrationsenhet. När en kontakt har tagits bokas in familjen/personen in på ett möte för att klargöra om barnet/barnen omfattas av LMA eller har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Om familjen/personerna inte har registrerat sig på Migrationsverket behöver de göra det så snart som möjligt. Det går att registrera sig digitalt på Migrationsverkets websida. Länk till annan webbplats.

När det klargjorts att barnet/barnen har rätt till skola startas planeringen tillsammans med "rätt" skola utifrån barnets ålder och ort.

Civilförsvarsförbundet Dalsland startar en insamlingscentral till förmån för flyktingar från kriget i Ukraina. Om du vill skänka större partier, vill samverka med Civilförsvarförbundet Dalsland, så kontakta dem via e-post.

Det finns en Stödgrupp för Ukrainare i Bengtsfors kommun vilket också är ett initiativ från Civilförsvarsförbundet Dalsland. Mer information om gruppen finns på Facebook. Länk till annan webbplats.

På krisinformations webb kan du läsa om olika typer av frivilligorganisationer i krisberedskapssystemet. Länk till annan webbplats.

Det är många privatpersoner som nu kontaktar kommunen eller Migrationsverket med erbjudanden om rum och andra bostadsplatser. Migrationsverket har dock inte möjlighet att placera sökande i privatpersoners bostäder. En sökande kan däremot välja att bo privat ifall det arrangeras på eget initiativ. Mer information om boendesituationen finns på Migrationsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Vi har valt att manifestera vårt stöd för Ukrainas befolkning och demokratin genom att flagga med Ukrainas flagga intill den svenska flaggan vid Tingshustorget i Bengtsfors.

Ett uttalande med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har gjorts av kommunens politiska ledning. Uttalandet har skrivits under av Jan-Åke Jansson som är kommunfullmäktiges ordförande och Stig Bertilsson som är kommunstyrelsens ordförande. Det har skickats till Ukrainas ambassad i Sverige med kopia till Sveriges ambassad i Kiev, regeringen och UD.

Här finns en nyhet från 27 februari om när Ukrainas flagga hissades första gången.

Vi följer händelseutvecklingen och bedömningar från nationella myndigheter, och har en beredskap för att kunna vidta åtgärder om vi skulle behöva det. I dagsläget finns inget i det säkerhetspolitiska läget som har någon påverkan på de kommunala verksamheterna.

Det är Migrationsverket är ansvariga för mottagandet av flyktingar. Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket. De som omfattas av massflyktdirektivet kommer att kunna bo på Migrationsverkets boende. Mer information finns på Migrationsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Vår organisation är beredd på att det längre fram kan komma ukrainska flyktingar till Bengtsfors kommun. Utifrån Migrationsverkets information gör vi i dagsläget bedömningen att vi inte behöver vidta några särskilda förberedelser. Får vi signaler om att ukrainska flyktingar anvisas till kommunen, kommer vi att vidta åtgärder för att ta emot dem på ett bra sätt.

Kommunen har kontakt med Migrationsverket om hur vi på bästa sätt kan organisera oss för ett snabbt och effektivt flyktingmottagande om/när det blir aktuellt.

På webbplatsen krisinformation.se finns information om hur du kan hantera oro, hos dig eller hos barn i din närhet, samt vart du kan vända dig för att få stöd.

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vi får många frågor om skyddsrum. Enligt MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap är det inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum nu. Det är något som sker först ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. MSB ansvarar inriktar och håller samman arbetet med att utveckla befolkningsskydd med varningssystem, skyddsrum och utrymning och inkvartering.

Fastighetsägare har ansvar att ställa i ordning skyddsrum ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Länsstyrelser och kommuner har ansvar för att genomföra utrymning och inkvartering.

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

I Bengtsfors kommun finns totalt nio skyddsrum. Sju i tätorten Bengtsfors, ett i Billingsfors och ett i Bäckefors med plats för totalt 627 personer.

På MSB:s skyddsrumskarta finns information om vart skyddsrummen finns. Länk till annan webbplats.

Som privatperson finns många olika alternativ för att ge stöd till befolkningen i Ukraina, via hjälporganisationer eller olika privata alternativ. Tänk på att det kan vara klokt att välja hjälporganisationer som kontrolleras så att pengarna går till det ändamål som utlovas, dessa har så kallade "90-konton".

Hos Svensk insamlingskontroll hittar du organisationer med kontrollerade 90-konton. Länk till annan webbplats.

En frivillig resursgrupp, FRG, är ett samarbete mellan en kommun och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar och extraordinära händelser.

På vår hemsida finns mer information om FRG och kontaktuppgifter för att kunna får mer information och anmäla ditt intresse.

Källkritik - vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Läs mer om källkritik på hemsidan Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Förberedd - passa på att se över din hemberedskap, engagera dig, och bidra till vår gemensamma säkerhet.

Mer om vad kan jag som privatperson kan göra finns på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström