Engagerade och insatta elever på demokratidag

Per Eriksson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Per Eriksson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Katrin Sandberg

Över 80 elever från årskurs fyra upp till gymnasiet var på plats på den demokratidag som anordnades på Odeon i Bengtsfors fredagen den 29 april.

På plats fanns även lokala politiker från de olika partier som är representerade i kommunfullmäktige samt tjänstemän och lärare. Syftet med dagen var att lyssna in elevernas önskemål och deras åsikter om vad som är bra och fungerande i kommunen och vad som kan göras bättre. Tre elever från varje klass deltog under dagen som bestod av grupparbeten där man i förväg hade arbetat fram material och frågeställningar ute på alla skolor i kommunen.

Några av de frågor som ungdomarna lyfte fram var önskemål om ett tryggare samhälle att vistas i samt gratis busskort under lov.

En trevlig dag med viktiga diskussioner och bra framföranden av alla inblandade, framför allt imponerade alla elever med både engagemang och driv, säger Sofia Sjögren, folkhälsostrateg och dagens arrangör.

Demokratidagen hölls på Odeon i Bengtsfors. Foto: Katrin Sandberg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström