Arbete med dagvattenanslutningar i Bengtsfors - Sidan Södra

Foto: Niklas Eriksson

Under vecka 21 till 27 kommer företaget Polex AB på uppdrag av Bengtsfors kommun att inventera dagvattenanslutningar i Bengtsfors. Inventeringen berör Sidan Södra.

På berörda fastigheter kan personal från Polex AB behöva beträda tomtmark under inventeringen. Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig. I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla boende och fastighetsägare några besvär. Arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det ska kunna svälja stora regnmängder. Inventeringen sker helt kostnadsfritt för fastighetsägaren.

Kontakt

Sasa Domic
Drifttekniker VA
0531-52 61 55
sasa.domic@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson