Kokningsrekommendation av vatten för boende i Ödskölt

På grund av misstanke om bakterier i dricksvattnet i Ödskölt går vi som en försiktighetsåtgärd ut med rekommendation att koka vattnet innan ni använder det för att dricka eller laga mat. Rekommendationerna gäller de som har kommunalt dricksvatten i Ödskölt.

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Dalsland samverkar kring skuld-/ budgetrådgivning och dödsbohandläggning

Dalsland samverkar kring skuld-/
budgetrådgivning och dödsbohandläggning

Foto på blommande förgätmigej, Dalslands landskapsblomma

Foto: Niklas Eriksson

Nu inleds en samverkan mellan de fem Dalslandskommunerna kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Två tjänster kommer att utgå från Mellerud med uppdrag att tillsammans tillgodose de samverkande kommunernas verksamhet inom området. 

Samtal och besök kommer utifrån möjlighet och lämplighet genomföras digitalt, hembesök och i lokaler tillhandhållna av respektive kommun. För att underlätta för ommuninvånarna kommer besök/kontakt så långt som möjligt ske i respektive kommun.

Syftet med samverkan är att kunna samla resurserna och ha heltidstjänster för ökad kvalitet i handläggning och rättssäkerhet. Målsättningen är att minska respektive kommuns sårbarhet, korta ner väntetider samt ge utrymme och förbättrade förutsättningar för ett förebyggande och utåtriktat arbete.

Kontakt

Dalslandsgemensam budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning

Socialtjänsten, Individ - och familjeomsorgen
Österrådagatan 13 B
464 80 Mellerud

0530-181 50 eller 0530-183 71

socialkontoret@mellerud.se

Kommunvapnen för Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds och Åmåls kommuner.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson