Ingen sjömack för diesel i Bengtsfors denna sommar

Foto som visar gästhamnen och småbåtshamnen i sjön Lelång i centrala Bengtsfors

Foto: Niklas Eriksson

I sommar kommer det inte att finnas någon sjömack för diesel i Bengtsfors. Den nuvarande macken vid Din-X-stationen har stora säkerhetsbrister och har dömts ut.

Behovet av att uppgradera den befintliga utrustningen har blivit akut. Det har satt fokus på vad som kan göras och hur tankanläggningen ska drivas i fortsättningen. Då omsättning och intäkterna från sjömacken är låg är det inte ekonomiskt möjligt för Din-X att bekosta en ny anläggning och kommunen har inte heller möjlighet att göra investeringar som gynnar ett enskilt företag, säger Bengtsfors kommuns destinationsutvecklare Crister Blüme.

Förhoppningen är att vi hittar en hållbar lösning, där en aktör öppnar en sjömack från och med nästa år. Dalslands kanal AB som idag driver två sjömackar, en i Töcksfors och en i Köpmannebro är involverade och behjälpliga i processen att få det på plats.

Ambitionen var att en ny marin tankstation skulle etableras redan denna säsong men leveranstiden på utrustningen gjorde att det inte var möjligt, säger Crister Blüme.

Då den gamla utrustningen för dieseltankning, som ägs av Bengtsfors kommun, inte längre är funktionell och därför inte längre kan användas kommer den att tas bort. I sommar kommer därför även båtägare med dieselbåtar behöva hämta diesel vid de bensinstationens ordinarie pumpar när de ska tanka sina båtar. För att kunderna ska slippa bära och för att underlätta kommer bensinstationen att tillhandahålla dunkar och en liten dragkärra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson