Centralparken får ny utrustning

Produktbild som visar den nya lekutrustningen som ska placeras i Centralparken i Bengtsfors. Lekutrustningen är en hinderbana.

Så här kommer den nya lekutrustningen att se ut. Det är en hinderbana med många spännande utmaningar.

Om du passerat Centralparken i Bengtsfors har du kanske sett att det är vissa förändringar på gång. Dels har sanden/gruset bytts ut mot flis och så kommer en ny lekutrustning i form av en stor hinderbana att placeras i parken.

Ny hinderbana på gång

Intill piratskeppet som finns i parken kommer en ny hinderbana att placeras. På bilden här ovanför kan du se den nya hinderbanan. I nuläget har markarbete för den nya utrustningen gjorts och tanken är att hinderbanan kommer på plats någongång under sommaren.

Flis som underlag

Vid de olika lekstationerna har sanden/gruset bytts mot flis. Anledningen till det är flera. Den typ av grus som ska användas vid lekplatser finns inte att tillgå lokalt. Så med transporter på uppemot 20 mil enkel väg var det inte försvarbart att fortsätta med sand som underlag. Underlaget har därför ersatts med flis som tillverkats av den sly som tagits ner i kommunen och i viss mån är det även flis från Ahlstrom Munksjö Paper i Billingsfors.

När flisen förmultningar fylls det på med ett nytt fräscht lager flis. Flisen fryser inte på samma sätt under vintern utan underlaget håller sig följsamt även då.

Nya sittplatser

Inom kort kommer också nya bänkar att placeras ut i Centralparken.

Ögonblicksbild från Centralparken där det nya underlaget med flis syns samt platsen där den nya lekutrustningen kommer att placeras.

Den nya lekutrustningen kommer att placeras där gräsmattan grävts bort och markarbete för att förbereda placeringen gjorts. Vid övrig lekutrustning har flis ersatt den tidigare sanden. Foto: Jennie Aronsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson