Målinriktat arbete har gett goda resultat för Bengtsgårdens elever

Skolpersonal på Bengtsgården

Foto: Jennie Aronsson

I år är 90,2 procent av niondeklassarna behöriga till gymnasiet. Det visar den statistik som Bengtsfors kommun kommer att rapportera in till Skolverket. Efter många år av svagare resultat har de senaste åren visat en stadigt uppåtgående trend.

Jag är både glad och stolt över hur elever, föräldrar och skolpersonal tillsammans lyckats nå detta fina resultat. Vi vet hur viktigt fullföljda studier i grundskolan är för att få ett bra liv, och att då se att allt fler kan gå vidare till gymnasiet av egen kraft känns väldigt bra, säger Björn Lindeberg i utbildningschef Bengtsfors kommun.

Vintern 2020-2021 genomförde Skolinspektionen två granskningar av barn och utbildning i Bengtsfors. En av granskningarna handlade just om Bengtsgårdens svaga resultat under 10 år, 2010-2019. Granskningens rapport gav ett flertal rekommendationer som verksamheten tagit till sig, och resultatutvecklingen 2020-2022 tyder på att trenden brutits.

Johan Andersson, rektor på Bengtsgården

Foto: Sofia Magnusson

Vi har fortfarande mycket kvar att uppnå, men det känns bra att den nya 10-årsperiod vi är inne i visar att det utvecklingsarbete vi gör ger effekt, säger Bengtsgårdens rektor, Johan Andersson.

Jonny Spångberg biträdande rektor på Bengtsgården

Foto: Sofia Magnusson

Det är Bengtsgården som på högstadiet syr ihop elevernas grundskola, men det är också viktigt att komma ihåg att allt som görs i låg- och mellanstadiet är helt avgörande för elevernas framgång, säger Jonny Spångberg, biträdande rektor på Bengtsgården.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Jennie Aronsson