Lärcentra klart på vuxenutbildningen i Bengtsfors

Klassrum vuxenutbildningen Bengtsfors

Foto: Sofia Magnusson

Vuxen utbildningen i Bengtsfors har under en längre tid medverkat i ett projekt tillsammans med Skolverket i syfte att bygga upp ett Lärcentra i Vuxenutbildningens lokaler. Bakgrunden är att man vill öka stödet för de studerande att möta andra studerande samt att öka möjligheterna till digital undervisning mellan samverkande kommuner.

De som samverkar är, förutom Bengtsfors, Kunskapsförbundet Trollhättan/Vänersborg, Dals-Ed, Mellerud och Åmål. I Bengtsfors resulterade satsningen i ny teknik som webbkameror, ljud projektorer m.m. Tekniken möjliggör digital undervisning som exempelvis hybridundervisning där undervisning sker samtidigt både på distans och elever på plats.

Målet är att bidra till ett bredare gemensamt utbildningsutbud. Med möjligheten att sända och ta emot utbildning kan tillgången till utbildning bli betydligt större. Genom att underlätta för kommuninvånarna att studera på sin bostadsort, vid väl fungerande Lärcentra, kan betydligt fler personer studera och i förlängningen bidra till kompetenshöjning i det lokala dalsländska arbetslivet.

Parallellt med detta så deltar Vuxenutbildningen i Bengtsfors i ytterligare ett projekt med Skolverket som syftar till att öka digitalisering på Komvux. Målet är att få en ökad förståelse för hur användandet av tekniken kan förbättra det pedagogiska lärandet.

Kontakt

Jeanette Högsähf
Rektor/verksamhetschef för vuxenutbildningen och Strömkullegymnasiet
0531- 52 81 34
jeanette.hogsahf@bengtsfors.se

Martin Nilsson
IT-tekniker
0531-52 60 64
martin.nilsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2022
Sidan publicerad av: Jennie Aronsson