Blomsterängar är inte bara vackra, de gynnar även den biologiska mångfalden och därmed våra vilda pollinatörer

Blomsteräng

Foto: Jennie Aronsson

I år har det såtts blåklint, vallmo, malvor och många andra arter i våra blomsterängar.

Förutom en mångfald av blommor behöver pollinatörerna även blommande träd, tillgång till bra boplatser med frilagd sandig mark, död ved, småvatten och stenmiljöer. Du hittar blomsterängarna vid Dalhem och på Baståsen i Billingsfors, i Bengtsfors på Sidan Södra och vid Fjärilsparken. Njut gärna av blommorna och låt dem stå kvar så har pollinatörerna något att mumsa på ända fram till hösten.

Vill du också gynna pollinatörerna? Läs mer på Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Jennie Aronsson