Själaskjul – två nya vindskydd av trä, unikt utformade efter platsen där de står

Lägerplats Snäckan

Snäckan är uppförd på Norra Kroksholmarna i sjön Östra Silen, lägerplats 87. Foto: Martin Gustavsson

I sjösystemet Dalsland Nordmarken finns ett hundratal lägerplatser med vindskydd, toaletter och ved. Projektet Själaskjulen har i samarbete med flera olika aktörer skapat två nya vindskydd, helt byggda i trä.

Med naturen som tillgång för samhälle och näringsliv har projektet samlat arkitekter, designers, konstruktörer, hantverkare, träproducenter samt studenter från utbildningen Finsnickare vid Stenebyskolan.

Lägerplats i sjösystemet Dalsland Nordmarken

Vikningen är uppförd vid Trollviken i sjön Svärdlång, lägerplats 50. Foto: Per Nandén

De nya vindskydden i sjösystemet är en del i att möta det ökade behovet av att vistas i naturen och att samtidigt utveckla en hållbar kanotturism. Projekt Själaskjulen med två nya vindskydd av trä, unikt utformade efter platsen de står på, vill berika naturupplevelsen och inspirera fler människor att söka sig ut i naturen.

Projektet har gett två fantastiska lägerplatser som stärker arbetet med hållbar kanotturism inom sjösystemet Dalsland Nordmarken och gett oss möjligheten att fundera över hur framtida lägerplatser kan utformas.

Kristina Jornevald, representant från den Ideella föreningen DANO

Lägerplats i sjösystemet Dalsland Nordmarken

Foto: Per Nandén

Lägerplats i sjösystemet Dalsland Nordmarken

Snäckan Foto: Martin Gustavsson

Jag vill föra in trähantverk och konstnärliga kvaliteter i naturen och skapa något mer för alla de människor som övernattar ute bland sjöarna.

Ola Andersson, initiativtagare och projektledare

Lägerplats i sjösystemet Dalsland Nordmarken

Vikingen Foto: Per Nandén

Genom att gifta ihop hantverkstradition med modern träbyggnadsteknik, vill projektet visa på träets mångsidiga möjligheter i ett ekologiskt byggande.

Per Nadén, arkitekt, Nadén Arkitektur

I gränslandet mellan Dalsland, södra Värmland och Norges östra gräns ligger sjösystemet Dalsland Nordmarken, DANO en ideell förening för hållbar kanotturism. Samarbetet med organiserad kanotturism mellan markägare, kanotuthyrningsföretagare och kommunerna längs Dalslands kanal har pågått sedan slutet av 1970-talet.

Mer information

Läs mer om DANO, projektet och hur du gör för att kunna övernatta i Snäckan, Vikingen eller på någon av de andra lägerplatserna på dalslandnordmarken.se Länk till annan webbplats.

Projektet har förverkligats tack vare finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling,
Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal, Stenebyskolan, Firma Irma, Nadén Arkitektur, Ideell förening
DANO, Fridh & Hells Bygg AB samt Rothoblaas.

Stenebyskolans Finsnickeriutbildning, Burhult Snickerifabrik AB, Salander Specialsnickerier, Bengtsfors kommun, Bengtsfors Glasmästeri AB, Bilbudet Hit eller Dit AB, Venn Vänerland Väst AB, Axel P i Bengtsfors, Vångens Såg i Bäckefors, Ekonomiservice i Årjäng AB, Claessons Trätjära AB, Biba Sehovic, Espen Hansen, Luka Jelusic, Martin Gustavsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2022
Sidan publicerad av: Jennie Aronsson