Vatten, avlopp, fjärrvärme och avfall bolagiseras

Bild som illustrerar verksamheterna vatten och avlopp, fjärrvärme och renhållning som går upp i bolaget Bengtsfors energi AB

Från 1 september 2022 finns kommunens vatten-, avlopp-, fjärrvärme och renhållningsverksamhet i Bengtsfors Energi ABs verksamhet

Kommunfullmäktige har beslutat att den taxefinansierade verksamheten inom Bengtsfors kommun ska drivas i bolagsform. Det innebär att vatten-, avlopp-, fjärrvärme och renhållningsverksamheterna i fortsättningen finns inom Bengtsfors Energi ABs verksamhet. En gemensam organisation för samtliga taxefinansierade verksamheter inom det tekniska området är ett vägval många kommuner gjort för att få samordningsvinster och en effektivare verksamhet.

Från och med 1 september 2022 kommer vatten, avlopp och avfall i Bengtsfors kommun att skötas av det kommunala bolaget Bengtsfors Energi AB . Det ska ge bättre förutsättningar för utveckling och utbyggnad av vatten- och avfallshantering i kommunen.

Bolagiseringen ger möjligheter att bredda verksamheten och Bengtsfors Energi får ett helhetsansvar för ägande, drift och kunder. Verksamheter hamnar under samma ledning och det gör att exempelvis utbyggnad/ledningsarbeten inom el, fiber och VA enkelt kan samordnas.

Vårt syfte med förändringen är att uppnå en högre grad av kvalitet och kostnadseffektivitet inom verksamheten och kunna erbjuda kunder en bra produkt eller tjänst till en attraktiv taxa, säger Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Hur påverkar det mig som är kund eller leverantör?

Bolagiseringen är inget som direkt ska märkas hos dig som kund eller leverantör, all kundkontakt och fakturering har sedan tidigare redan skett genom oss på Bengtsfors Energi AB. Fortsättningsvis hittar du den information om verksamheterna som idag finns här på kommunens hemsida på Bengtsfors Energi ABs hemsida Länk till annan webbplats. istället.

Om Bengtsfors Energi AB

Bengtsfors Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med vårt dotterbolag Bengtsfors Energi Nät AB har sitt säte i Bengtsfors kommun. Mer information om Bengtsfors Energi AB hittar du här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson