Årbols skola säljs till Ärtemarks Företagscenter AB

Foto från avtalsskrivningen om försäljning av Årbols skola på bilden Göran Eriksson, Markus Fredriksson, Erik Sandberg och Stig Bertilsson

Foto från avtalsskrivningen om försäljning av Årbols skola på bilden Göran Eriksson, Markus Fredriksson, Erik Sandberg och Stig Bertilsson. Foto: Katrin Sandberg

Idag skrevs köpeavtalet under för försäljning av Årbols skola till Ärtemarks Företagscenter AB. Innan köpet genomförs ska kommunfullmäktige godkänna försäljningen. Det var glada miner från såväl säljaren Bengtsfors kommun som representerades av kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson och kommunchef Göran Eriksson samt av Ärtemarks Företagscenter som representerades av Markus Fredriksson och Erik Sandberg.

Ärtemarks Företagscenter AB köper fastigheten Årbols skola för 400 000 kronor. Bengtsfors kommun kommer fortsättningsvis att hyra Årbols sporthall av Ärtemarks Företagscenter för att kunna hyra ut lokalen till allmänheten med mera.

Syftet med försäljningen är att minska kommunens lokalinnehav, men samtidigt erbjuda förskolan Lantlyckan en bra framtidslösning tillsammans med den nya köparen som har avsikten att etablera andra verksamheter i fastigheten för intresserade föreningar och företag.

Bengtsfors kommun har ingen egen verksamhet etablerad i fastigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson