Har du fått medborgarundersökningen?

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Nu pågår årets omgång av Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Över 200 000 invånare har möjlighet att tycka till om sin kommun i den årliga undersökningen.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

OM SCB:s medborgarundersökning

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Tidigare genomfördes undersökningen två gånger per år, men från och med 2017 genomförs den en gång per år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson