Meröppet bibliotek införs i Bengtsfors

Foto som visar interiören av en del av Bengtsfors bibliotek.

Foto: Niklas Eriksson

Kommunfullmäktige har beslutat att införa meröppet på biblioteket i Bengtsfors efter en motion från Susanne Öhrn. Du kan besöka ett meröppet bibliotek innan eller efter de vanliga öppettiderna. Då kan du bland annat låna, lämna tillbaka dina lån och hämta dina reservationer utan att personal är på plats. För att bli en meröppetanvändare behöver du registrera dig och skriva på ett avtal.

Olika förslag har diskuterats och utretts sedan motionen inkom. Bland annat har meröppet på såväl biblioteken i Dals Långed, Bäckefors och Bengtsfors utretts. Kommunfullmäktige valde dock att anta motionen genom att införa meröppet vid huvudbiblioteket i Bengtsfors.

För att genomföra beslutet krävs vissa ombyggnationer vid Bengtsfors bibliotek. Finansiering av investeringen ska ske genom Kulturrådets stärkta bibliotek för teknisk utrustningoch driftmedel avsätts i budget för år 2023. Beviljas inte ansökan av Kulturrådet för teknisk utrustning ska hela frågan om finansiering av investeringen hänskjutas till budgetberedningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson