RORiLand – Resor och oresor i landsbygder

Illustration med grafiska element för projektet roriland - resor och oresor i landsbygnder. Illustrationen visar ett böljande landskap med en del hus och gårdar utspridda.

RORiLand – Resor och oresor i landsbygder – är ett projekt finansierat av Energimyndigheten som pågår till och med våren 2024. I spåren av pandemin har våra arbetsmönster ändrats och öppnat upp för mer flexibla lösningar. Lokala, gemensamt delade kontor på landsbygden, så kallade grannskapskontor är ett exempel. I ett stort forskningsprojekt studeras just nu hur de, som enskilt fenomen men särskilt när de sker i kombination med kombinerad mobilitet det vill säga lokalt delade transportlösningar, kan bidra till minskad pendling och bättre levnadsvillkor på landsbygder.

Grannskapskontor och kombinerad mobilitet – kanske är det morgondagens vardag

RORiLand studerar vad som händer när grannskapskontoren blir knutpunkter för så kallad kombinerad mobilitet, med möjlighet att använda cykelpooler, rundor och samåkning stället för privat bilkörning. RORiLand vill ta fram förslag som gör en hållbar mobilitet attraktiv och värdefull i landsbygder.

Undersökning

Undersökning kommer ske via två separata metoder. Den första via en GPS-baserad resvaneundersökning där en bilbox installeras direkt i bilen och loggar körvanor. Den andra kommer var app-baserad där användaren själv loggar sina resor. ​Dessa kommer vara modeller för värdering av tillgänglighet och samhällsnytta från mobilitetsåtgärder i landsbygder och grund för att ta fram ett landsbygdsmiljöavtal.

För att ta del av projektet gå in på Fyrbodals kommunalförbunds hemsida. Länk till annan webbplats.

Deltagande partners

Fyrbodals kommunalförbund är projektägare, i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund, Boråsregionens kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen. Experter från IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Handelshögskolan i Stockholm, Trivector Traffic, Telia och Paydrive är anlitade för olika delar av projektet. Region Halland, Region Kronoberg samt Folkets Hus och Parker deltar för att nyttiggöra resultatet i egenverksamhet samt att sprida till andra.

Deltagande projektpartners logotyper
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson