Förvaltningsrätten klar med laglighetsprövning om Kolaregården

Exteriörbild av Kolaregården

Kolaregården Foto: Anna Sandström

10 oktober 2022 fattade Förvaltningsrätten i Göteborg ett beslut om att avslå överklaganden om laglighetsprövning i mål 4014-21. Prövningen avsåg kommunstyrelsens beslut om neddragning av tio platser inom särskilt boende på Kolaregården i Dals Långed.

Förvaltningsrättens prövning gäller om det överklagade beslutet är olagligt eller inte har kommit till på lagligt sätt enligt bestämmelserna i 13 kapitlet, 8 § kommunallagen.

Förvaltningsrättens bedömning tydlig

Förvaltningsrättens bedömning är att beslutet om att minska antalet särskilda boenden inom kommunen med tio är fattat av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har sedan på kommunfullmäktiges uppdrag verkställt beslutet genom att minska antalet platser på Kolaregården. Kommunstyrelsen har också bestämt att äldreberedningen ska utreda möjligheten att införa ett biståndsbedömt trygghetsboende eller serviceboende på Kolaregården. Det har inte framkommit några särskilda förhållanden som talar för att beslutet är av principiell beskaffenhet.

Det innebär att Förvaltningsrätten fastslår att kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun tagit ett beslut på lagligt sätt i enlighet med kommunallagen. Nu kommer vi att informera brukare och deras anhöriga samt anställda vid Kolaregården om att domen kommit. Därefter behöver vi se över hur vi ska hantera beskedet från Förvaltningsdomstolen och hur vi ska verkställa kommunstyrelsens beslut, säger kommunchef Göran Eriksson

Kontakt

Göran Eriksson
Kommundirektör
0531-52 60 07
goran.eriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson