• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Busshållplatsen vid Bengtsgården beräknas vara färdig i början av december 2022

Busshållplatsen vid Bengtsgården beräknas vara färdig i början av december 2022

Bild på skolbuss

Foto: Niklas Eriksson

Arbetet med att skapa en säkrare trafikmiljö vid Bengtsgården fortgår med viss försening och beräknas vara klart i början av december. Projektet har blivit försenat bland annat beroende på att det under arbetet upptäckts förorenade massor på platsen.

Förorenade massor upptäckta och borttagna

Under markarbetet vid Bengtsgården upptäcktes föroreningar som kommer från en tidigare verksamhet på platsen. Föroreningarna fanns lokalt, troligen där ett gammalt avloppsrör gått.

Det är ganska vanligt att hitta föroreningar vid byggprojekt i tätorter och städer. Det beror på att tidigare verksamheter genom historien har bidragit till att föroreningar hamnat i marken, sedimenten osv. Föroreningar i tätorter kan komma från allt från industrier som kemisk industri och verksamheter som verkstäder, kemtvättar, tandläkarverksamhet och bensinstationer.

Markprover togs på tre ställen, varav ett uppvisade högre värden av bland annat kvicksilver vilket ställer särskilda krav på dokumentation och förvaring av massorna. På grund av fynden, har de synliga föroreningarna omhändertagits för slutförvaring. Under resterande del av projektet undviks det att schakta mer i området och i stället kommer resterande massor ligga kvar.

Entreprenören har grävt bort alla synliga föroreningar och dokumenterat fynden. De förorenade massorna är omhändertagna och slutförvarade av entreprenören.

Tillsyn och hjälp har givits av Dalslands Miljö- & Energiförbund. För att undvika att schakta ur mer på platsen har rekommendationen blivit att istället använda en barriär och därefter fylla på med nya massor på platsen.

Flera anledningar till att projektet är försenat

Det finns också fler anledningar till att projektet tagit längre tid än planerat. Bland annat visade det sig att markförutsättningar på platsen var sämre än förväntat. Det har krävt en del tillkommande arbeten.

Hur blir det när det blir klart?

Nedan visas en översiktsskiss som visar hur området framför Bengtsgården kommer att se ut när det står färdigt. Området innehåller tydliga markeringar som skiljer gångtrafikanter från bussar och bilar som gör det säkrare för både människor och fordon.

Översiktsskiss

Under tiden som projektet pågår är busshållplatsen flyttad för Bengtsgårdens elever

Under tiden som anläggningsarbetena pågår på platsen innebär det att busshållplatsen vid Bengtsgården tillfälligt är flyttad till Bengtsfors busstation vid Floraleden. Bussarnas avgångstider efter skoldagen kommer under perioden att anpassas något för att hålla tidtabellen och för att undvika trängsel. Skolpersonal kommer som idag, att fungerar som bussvakter i samband med hemfärd från skolan.

Årskurs sex

Elever i årskurs sex har sin undervisning i bland annat moderna språk och hemkunskap förlagd till Bengtsgården. Det betyder att elever som går i årskurs sex på Ekhagsskolan och Bäckeskolan åker till Bengtsgården en dag i veckan. Bussarna går enligt tidtabell och eleverna möts upp av personal på morgonen vid Bengtsfors busstation och följs tillbaka till bussen efter skoldagens slut.

Elever vid Franserudsskolan går på och av bussen vid hållplatsen på Franserudsskolan.

Foto på byggarbetsplatsen vid Bengtsgårdens busshållplats från oktober 2022.

Foto på byggarbetsplatsen vid Bengtsgårdens busshållplats från oktober 2022. Foto: Björn Lindeberg

Foto på byggarbetsplatsen vid Bengtsgårdens busshållplats från oktober 2022.

Foto på byggarbetsplatsen vid Bengtsgårdens busshållplats från oktober 2022. Foto: Björn Lindeberg

Markarbete Bengtsgården

Bild från augusti 2022. Foto: Sofia Magnusson

Markarbete Bengtsgården

Bild från augusti 2022. Foto: Sofia Magnusson

Kontakt

Gustaf Fredriksson
Enhetschef fastighet, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Andja Barisic
Projektledare
0531-52 61 40
andja.barisic@bengtsfors.se

Jonny Spångberg
Biträdande rektor
0531-52 62 20
jonny.spangberg@bengtsfors.se

Sara Larsson
Skolskjutsansvarig
0531-52 60 14
sara.larsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2022
Sidan publicerad av: Jennie Aronsson