Centralbacken 8 har renoverats efter att huset eldhärjats 2019

Foto: Niklas Eriksson

I december 2019 eldhärjades fritidsgårdens Gårns lokaler i Centralbacken och fastigheten har stått tom sedan dess. Med start våren 2022 har fastigheten renoverats för fritidsgårdsverksamhet som bas, men i samarbete med föreningar, studieförbund och andra relevanta verksamheter ska fastigheten utvecklas till ett Allaktivitetshus. Invigning av lokalerna sker fredag 11 november.

Nu har verksamheten börjat att flytta in i lokalen. Både ungdomar och personalen ser fram mot att bo in sig i de nyrenoverade lokalerna för att återuppta fritidsgårdsverksamheten på platsen.

Allaktivitetshus skapas

Tanken är att skapa en mötesplats mellan invånarna i Bengtsfors kommun där människor i olika åldrar, med olika kön, etnicitet och bakgrund möts och utbyter erfarenheter. I Allaktivitetshuset kan invånarna träffas, delta i aktiviteter eller anordna möten med den egna föreningen. En bas i Allaktivitetshuset är kommunens fritidsgårdsverksamhet.

Trygg och välkomnande miljö

Fritidsgårdsverksamheten ska kännetecknas av att vara trygg, välkomnade och erbjuda ett intressant och brett utbud för ungdomar i Bengtsfors kommun. Åldersspannet för ungdomarna är 13-19 år, det vill säga ungdomar som går på högstadiet eller gymnasiet. Verksamheten ska erbjuda både så kallad öppen ”drop in”- verksamhet som gruppverksamhet genom riktade aktiviteter.

Kontakt

Anna Hjelmberg
Kultur- och fritidschef
0531-52 63 42
anna.hjelmberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson