• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Förslag till nya vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Gustavsfors och Norra Grean

Förslag till nya vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Gustavsfors och Norra Grean

Foto: Roger Borgelid

Bengtsfors Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, dit hör även de kommunala vattentäkterna. I uppdraget ingår att skydda dricksvattnet, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Därför har Bengtsfors Energi tagit fram förslag till revidering av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkterna Norra Grean samt Gustavsfors.

I augusti 2022 hölls informationsmöten där vi redovisade förslagen till de reviderade vattenskyddsområdena med tillhörande skyddsföreskrifter. En del frågor och synpunkter lyftes då och en del skickades in skriftligen. Förslaget och skyddsföreskrifterna har reviderats något till följd av frågor/synpunkter som yttrades under och efter mötet.

Nu har vi kommit så långt i processen att det är dags för att skicka ut förslaget på remiss till olika myndigheter som också ska ha möjlighet att yttra sig. Fastighetsägare inom området är sakägare och ha därför också rätt att yttra sig om förslaget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson