En dag med fokus på tidiga insatser för fullföljda studier

En illustration som användes vid inbjudan till konferensen om fullföljda studier

Illustration: Sofia Magnusson

En inspirerande konferensdag om sammanhållna kommunala insatser för fullföljda studier hölls i Färgelanda 11 november. Dagen arrangerades av Det goda livet i Dalsland, där ett av delområdena inom satsningen är fullföljda studier. Under dagen berättade internationella och nationella aktörer om sina erfarenheter av att ha drivit ”skottlandsmodellen” under en längre tid.

Målgruppen för dagen var chefer inom utbildning, socialtjänst, folkhälsa samt politiker med flera. En mindre krets samlades under eftermiddagen för att fokusera på hur vi ska jobba med fullföljda studier framgent i Dalsland.

Under förmiddagen fick vi ta del av presentationer och erfarenheter från andra som gått före. Representanter från Skottlands utbildningsdepartement berättade om erfarenheterna från ”Skottlandsmodellen” som exporterats ut som framgångsrikt exempel ut i världen. Faluns kommun/Region Dalarna berättade om sin modell ”Tillsammans för varje barn” och Ystads kommun berättade om sin satsning ”Backa barnet” som båda är lokala anpassningar av Skottlandsmodellen i svensk kontext.

Ett trettiotal personer; chefer, handläggare, politiker, deltog digitalt som en teamskonferens där de flesta föreläsarna talade från distans men arrangörer och moderator ledde konferensen på plats i Färgelanda. Trots de tekniska utmaningarna med en hybridkonferens lyckades konferensen skapa mycket inspiration och ett starkt kunskapsinnehåll.

Gemensam satsning för fullföljda studier i Dalsland

Ett 20-tal deltagare, främst utbildnings- och socialchefer, var på plats i Färgelanda och fortsatte mötet på eftermiddagen för att komma överens om en gemensam satsning för Fullföljda studier i dalslandskommunerna. Då beslutades att gå vidare med två gemensamma spår.

En arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för en gemensam ”Dalslandsmodell” där tidiga insatser sker i tätare samverkan mellan olika myndighetsdelar.

Därutöver finns en arbetsgrupp som ska arbeta med att forma en gemensam lässatsning för att tydligt höja läsförmågan bland dalsländska barn och ungdomar.

”Det goda livet i Dalsland” är en strategi och plan som löper under 2021 – 2025 för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet.

Dalsland blir genom "Det goda livet i Dalsland" testarena för nya lösningar som ska bidra till utveckling och omställning. Fullföljda studier och minskat utanförskap. Utbyggnad av digital infrastruktur. Fler jobb från stat och region. Testa nya lösningar för kollektivtrafik, näringsutveckling samt attraktivt boende. Det är målen i den stora gemensamma satsningen ”Det goda livet i Dalsland” som startade vid årsskiftet 2022/2023.

”Det goda livet i Dalsland” är en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland och en samverkansmodell. Genom en avsiktsförklaring ska kommunerna i Dalsland inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, medverka till att driva och initiera satsningar inom ramen för ”Det goda livet i Dalsland”.

Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande och syftet är att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet.

Fyra fokusområden har pekats ut: sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning/skolresultat. Satsningarna kan delas i tre olika typer:

  1. Fördjupade satsningar – exempelvis Dalslandsmodellen för fullföljda studier och minskat utanförskap, liksom det fortsatta arbetet med och etablering av högskoleutbildning genom Campus Dalsland samt utbyggnad av digital infrastruktur, bioekonomi och förnybar energi.
  2. Dalsland som testarena – exempelvis genom lärlingsplatser för unga, digitralisering (digital decentralisering av jobb från region och stat), testarena för subjektivt välbefinnande samt attraktivt boende och turism.
  3. Prioriterade satsningar inom ordinarie utvecklingsarbete – såsom infrastruktur och kollektivtrafik, kultur och turism, näringslivsutveckling, planering och social hållbarhet.

Läs mer om det Goda livet i Dalsland på Fyrbodals kommunalförbunds hemsida. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson