Höga elpriser - ökad brandrisk?

Om du inte har använt din eldstad på några år eller om du har installerat en ny eldstad så behöver den kontrolleras så att den är säker att elda i. Foto: Sofia Magnusson.

I och med de höga elpriserna är det många som börjar elda i sina kaminer och eldstäder, samtidigt går vi in i årets brandfarligaste säsong, december och januari. Här delar vi med oss av tips på hur man eldar rätt och säkert.

Om du inte har använt din eldstad på några år eller om du har installerat en ny eldstad så behöver den kontrolleras så att den är säker att elda i. Kontakta din lokala sotare och se till att din eldstad finns med i sotarens register över eldstäder som är i bruk.

Konsekvenser av att elda på fel sätt

Att elda på fel sätt kan få stora konsekvenser, ett exempel är soteld som beror på att tjära och sotpartiklar som fastnat i skorstenen börjar brinna. Soteld är allvarligt och kan leda till att hela hus förstörs av brand. Vid en soteld mullrar det kraftigt i murstocken och utifrån kan du se mörk rök, gnistregn eller till och med lågor från skorstenen. Om du råkar ut för en soteld ska du alltid larma räddningstjänsten på 112. Har du möjlighet så stäng alla luckor och tilluftsspjäll till eldstaden för att begränsa syretillförseln till sotelden.

Risker med att använda elapparater nattetid

De höga elpriser som råder får oss att se över vår elförbrukning i syfte att minska våra kostnader. Genom att använda tvättmaskinen på natten kan du i vissa fall spara pengar beroende på hur ditt elavtal ser ut. Det är dock viktigt att känna till att vid användning av elektriska apparater följer alltid en risk och även om den är liten kan det bli stora konsekvenser om det skulle uppstå en brand.

Elsäkerhetsverket rekommenderar...

...att använda elektriska apparater under uppsikt i den mån det är möjligt. Om du är vaken när en eventuell brand startar har du bättre förutsättningar att ta dig ut och larma än under natten när du sover.

Räddningstjänsten rekommenderar...

...att göra en egen riskbedömning och att räkna på hur mycket man faktiskt sparar på att tvätta nattetid. Det finns många sätt att spara på el. Här finns tips på hur du kan spara el.

Elda rätt

  • Följ alltid eldningsinstruktionen för just din eldstad.
  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen vilket minskar risk för soteld.
  • Använd max tre kilo ved per timme, annars finns risk för överhettning och skorstensbrand.
  • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
  • Förvara askan i ett obrännbart kärl med lock.

Utrusta ditt hem

  • Brandvarnare - minst en per våningsplan, helst en i alla rum där det sover någon.
  • Brandsläckare – vi rekommenderar pulversläckare på minst sex kilo. De är lätta att använda, klarar alla typer av bränder och har en bra räckvidd.
  • Brandfilt - med hjälp av den kan du kväva en mindre brand.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström