Så agerar vi för att spara el

Gustaf Fredriksson, fastighetschef, Peter Magnusson, tekniker och Göran Eriksson, kommunchef..

– Vi har arbetat med att minska vår elförbrukning under flera år, säger Göran Eriksson, till höger i bild. Peter Magnusson, tekniker (i mitten) ansvarar för arbetet med att trimma in ventilationssystem och reglera temperaturer till optimala nivåer för att få en så låg elanvändning som möjligt. Till vänster fastighetschef Gustaf Fredriksson. Foto: Anna Sandström.

Ingen har väl undgått de skenande elpriserna och att energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd? Men det handlar inte bara om höga elpriser, det finns även risk att elen inte kommer att räcka under vissa timmar i vinter.

Om det uppstår elbrist kommer samhällsviktig verksamhet som till exempel sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst att prioriteras.

Vad gör Bengtsfors kommun?

Vi har arbetat med att minska vår elförbrukning under flera år. Vi har bytt fönster i äldre byggnader, sänkt temperaturen i vissa lokaler, investerat i energisnåla armaturer och byggt solcellsanläggningar för att nämna några exempel, säger kommunchef Göran Eriksson.

Solcellsanläggningar finns idag på Bengtsgårdens, Björkåsens, Franserudsskolans och kommunkontorets tak. Bengtsforshus har också en anläggning på Ängbäcksgården i Dals Långed som kommer att tas i drift.

På grund av långa leveranstider och stora prisökningar på solcellsanläggningar avvaktar vi fortsatta satsningar på egen produktion av solenergi tills marknaden normaliserats, säger Gustaf Fredriksson, fastighetschef. Istället prioriterar vi investeringar i energibesparande åtgärder, fortsätter han.

Gustaf Fredriksson tillägger också att man ser över styrning av ventilationssystem, isolering och justerar temperaturer i kylar och frysar i syfte att spara el. Han menar också att vi behöver tänka på våra beteenden och på så sätt minska energiförbrukningen.

Samhällsansvar

Som kommun vill vi också visa ett samhällsansvar och föregå med gott exempel, i detta syfte är bastur i kommunens lokaler stängda från och med 1 november. Skenet från adventsljusstakar kommer också att lysa med sin frånvaro i flera av kommunens lokaler, säger kommunchef Göran Eriksson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2024
Sidan publicerad av: Anna Sandström