Så hjälps vi åt att spara el – varje kilowattimme räknas

Varje kilowattimme räknas

Med små förändringar kan vi tillsammans spara el på våra arbetsplatser och i våra hem, varje kilowattimme räknas. Det gäller alla – myndigheter, företag och privatpersoner.

Så kan du bidra till att minska risken för elbrist

Källa: Energimyndighetens webbplats

Använd el rätt tid på dygnet

Tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen är som lägst, mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de viktigaste åtgärderna för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus

Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med cirka fem procent. Kan du dessutom styra uppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör det stor nytta.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lampor

Stäng av och släck lamporna när du lämnar ett rum. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus

En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

Tänk efter vad du använder elen till

Undvik det som drar mycket el, elburen golvvärme, bastu och torktumlare etc. Om du måste ha golvvärme, se till att den har samma temperatur som övriga huset så att den inte drar onödigt mycket el.

Varför ska vi använda mindre el?

Källa: Energimyndighetens webbplats

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström