Nu är busshållplatsen vid Bengtsgården klar

Översiktsfoto över busshållplatsen vid Bengtsgården, taget några veckor innan bygget var helt klart.

Översiktsfoto över busshållplatsen vid Bengtsgården, taget några veckor innan bygget var helt klart. Foto: Sulaiman Belal

Ombyggnationen innebär en mer säker busshållplats, bland annat genom att bussfickorna byggts om, gång- och cykelstråk har skapats, parkeringsområdet har förändras, och lämnings- och hämtningszon för taxi och föräldrar har skapats samt enkelriktad in­- och utfart. 

Från torsdag 8 december kommer bussarna till och från Bengtsgården att börja använda busshållplatsen, men lämnings-/hämtningszonen och parkeringarna är öppna redan nu.

Du som ska lämna och hämta vid Bengtsgården

En zon för att hämta och lämna elever finns nu och det är där du som kör ditt barn till och från skolan ska stanna vid av- och påstigning. För att komma till hämta/lämna-zonen tar du första infarten till höger direkt efter fritidsgården/allaktivitetshuset. Följ infarten till dess att du ser skylt för utfart och enkelriktat. Du kommer att passera gångstråket - så se upp där! På bilden nedan ser du på den röda pilen hur du ska köra för att lämna/hämta.

När du lämnat och/eller hämtat kör du ut mot Centralbacken igen. På bilden nedan är utfarten markerad med "ut bil".

Du som ska parkera vid Bengtsgården

Parkeringarna är efter ombygnationen placerade bakom fritidsgården. Det finns platser för såväl besökare som personal.

Skolskjutsar med taxi

De skolskjutsar som sker med taxi kommer tillsvidare att lämna och hämta vid multiplanen/sporthallen söder om Bengtsgården.

Situationsbild över busshållplatsen vid BengtsgårdenFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson