2022 års miljöpris tilldelas Långeds Garderob

Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande, Funny Livdotter, Margareta Bäverholm, Anna-Lena Ingmansson.

Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande, delade ut priset till Funny Livdotter, Margareta Bäverholm, Anna-Lena Ingmansson. Foto: Katrin Sandberg.

Under kommunfullmäktiges julavslutning på Stenebyskolan den 12 december delades årets miljöpris ut. Priset tilldelades Långeds Garderob och på plats för att ta emot priset var Funny Livdotter, Margareta Bäverholm och Anna-Lena Ingemansson.

Juryns motivering

I Sverige köper vi i genomsnitt 13 kilo nya kläder per person och år. Samtidigt slänger vi 8 kilo begagnade kläder rakt ner i soporna. Ett par jeans genererar dessutom hela 25 kilo avfall bara vid tillverkningen. Textilavfall är det mest klimatpåverkande avfallet, näst efter elavfall. Att förlänga livslängden för kläder och återanvända textil är alltså en av de viktigaste åtgärderna vi kan göra för att minska vår miljöbelastning.

Långeds Garderobs ideella förening är ett fantastiskt initiativ som föddes ur välkända ”Birgits Garderob” i Lästvik. Med gemensamma krafter har ett gäng kreativa, textilkunniga, intresserade och framförallt fantastiska tanter - byggt upp en butik för second handkläder i Dals Långed. Det skapar förståelse, kreativitet och möjligheter att bidra till att minska vår skadliga miljöpåverkan enkelt och på hemmaplan. Långeds Garderob tar till vara gamla kläder på ett hållbart, innovativt och återbrukande vis. I Dals Långed finns redan ett stort textilt kunnande. Tack vare Långeds Garderob har ett större projekt som ska skapa ett textilt återbrukscentrum inletts.

Mot bakgrund av det stora textilkunnandet och engagemanget, inte minst i föreningen, finns mycket goda förutsättningar för framgång i det projektet. På väldigt kort tid, har Långeds Garderob engagemang lyft samhället på ett oerhört positivt sätt. Ett hållbart initiativ - som är så mycket mer än en butik.

Om miljöpriset

Genom att dela ut ett årligt miljöpris vill Bengtsfors kommun lyfta fram goda förebilder som kan engagera andra och ge ökad uppmärksamhet för miljöfrågor. Priset kan delas ut till enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i kommunen eller på annat sätt har tydlig anknytning hit. Priset kan utdelas för såväl ideella som yrkesmässiga insatser.

Prissumman är på tiotusen kronor och det är kommunstyrelsens allmänna utskott som beslutar vem eller vilka som ska tilldelas priset.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström