Hållplatsen Billingsfors busstation trafikeras från och med den 2 januari

Billingsfors busstation

Foto: Anna Sandström

Hållplatsen Billingsfors busstation ligger vid väg 172 vid genomfarten i Billingsfors, där en bensinstation fanns till för några år sedan. Arbetet med att anlägga Billingsfors busstation blev klart i december och Västtrafik planerar att trafikera hållplatsen från och med den 2 januari.

Syftet med anlägga hållplatsen är att förbättra trafiksäkerheten för resenärer med buss och då särskilt för våra skolelever. Den nya hållplatsen innebär att resenärer som ska åka med bussar i norrgående riktning inte längre behöver korsa väg 172 för att ta sig till busshållplatsen. På stationen kommer det att finnas busskur och cykelställ med tak.

Här finns tidigare nyhet om busstationen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023
Sidan publicerad av: Sara Larsson