Kulturhistorisk byggnadsinventering i Ärtemarks socken

Under 2022 har kulturhistoriska byggnader inventerats i Ärtemarks socken. Syftet är att få kunskaper som ger förutsättningar för att bevara den värdefulla bebyggelsen. Nu har du möjlighet att ge dina synpunkter på inventeringen.

Det är Förvaltningen för kulturutveckling, som är en del av Västra Götalandsregionen, som har gjort inventeringen och dokumenterat bebyggelsen i Ärtemarks socken, på uppdrag av Bengtsfors kommun. Nu öppnar vi för att du som fastighetsägare eller allmänhet med kunskap om byggnaderna eller miljöerna som beskrivs i rapporten ska kunna lämna dina synpunkter. Om du har information som kan vara till nytta att ha med i rapporten eller om du anser att något saknas eller är felaktigt tar vi tacksamt emot det för att få en så korrekt och utförlig rapport som möjligt. Dina synpunkter ska ha inkommit senast 31 januari 2022. Därefter fastslås rapporten.

Skicka gärna dina synpunkter till Förvaltningen för kulturutveckling som gjort inventeringen: carina.m.carlsson@vgregion.se

Det går också bra att skicka dina synpunkter till oss på samhällsbyggnadsenheten: samhallsbyggnad@bengtsfors.se

Dokument

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström