Betalningsanstånd för barnomsorgsavgifter och omvårdnadsavgifter

Tom plånbok

Är det tomt i din plånbok? Då kan du få anstånd för barnomsorgsavgifter och omvårdnadsavgifter inom ordinärt och särskilt boende. Foto: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen har beslutat om ett generellt betalningsanstånd för avgifter för barnomsorg, omvårdnad i ordinärt och särskilt boende under januari-april 2023. De aktuella avgifterna kan då betalas fördelat på hela återstående delen av 2023 alternativt som ett engångsbelopp.

Anståndet kan hjälpa till att jämna ut kostnader över året så att hushållen slipper extra höga kostnader under årets första månader då framförallt elpriserna kan förmodas vara höga. Beslutet om ett generellt betalningsanstånd ger alla som nyttjar det samma möjlighet, men du måste aktivt begära att få anstånd.

Så här fungerar betalningsanståndet

Betalningsanståndet gäller fakturor som avser barnomsorg och omvårdnad och som har fakturadatum 2023-01-01 – 2023-04-30. Om du vill få anstånd kontaktar du ekonomienheten senast på förfallodagen för den faktura du vill få anstånd med. Helst via e-post ekonomi@bengtsfors.se . Ange namn, fakturanummer och hur långt anstånd du önskar. Maximalt kan du få anstånd till 2023-12-31.

Därefter flyttas förfallodatum på den aktuella fakturan till det nya datum som överenskommits. Du ansvarar sedan för att fakturan är slutbetald vid det datumet. Vi skickar inte ut några nya fakturor. Du betalar med uppgifterna på ursprungsfakturan och väljer själv om du vill betala allt vid ett tillfälle eller göra flera delbetalningar.

Är fakturan inte slutbetald vid det nya datumet så går den ordinarie gången med påminnelser och inkasso igång. För de som inte begär anstånd kommer vi ha vanlig hantering med påminnelser och inkasso om fakturor inte betalas.

När det gäller kostnader för el och andra taxefinansierade tjänster som tillhandahålls av Bengtsfors Energi (el, fjärrvärme, renhållning och fiber), har inte kommunstyrelsen beslutanderätten utan här får kunder ta en dialog med Bengtsfors Energi AB för att ansöka om betalningsanstånd.

Kontakt

Ekonomienheten
ekonomi@bengtsfors.se
För att nå handläggare på enheten kontakta växeln
0531-52 60 00

Peter Johansson
Ekonomichef
0531-52 60 31
peter.johansson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson