De sitter i kommunstyrelsens utskott

Stig Bertilsson, Susanne Öhrn, Ulf Nelson och Anders Forsberg

Stig Bertilsson (M), Susanne Öhrn (M), Ulf Nelson (M)och Anders Forsberg (M) är ordförande i allmänna utskottet, sociala utskottet, tekniska utskottet respektive utbildningsutskottet.

Den nya mandatperiodens kommunstyrelse har nu tillträtt och valt ledamöter och ersättare till sina utskott. Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och utskotten består av tre ledamöter och två ersättare.

Kommunstyrelsen har fyra utskott vars främsta uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

Allmänna utskottet bereder ärenden inom ekonomi, personal, organisation, näringsliv, styrning, strategisk planering, investeringar, infrastruktur, kollektivtrafik, detaljplanering, exploatering, fastighetsaffärer inklusive avtalsfrågor.

Sociala utskottet bereder ärenden inom vård, omsorg och individ- och familjeomsorg.

Utbildningsutskottet bereder barn-, utbildnings-, fritids- och kulturärenden.

Tekniska utskottet bereder ärenden inom teknisk försörjning, underhåll för gator, fastigheter, parker och allmänna platser, skogsvård, hyresavtal, kost, städ och vissa operativa frågor för räddningstjänsten.

Stig Bertilsson (M) ordförande
Anders Forsberg (M) vice ordförande
Per Eriksson (S) ledamot
Jim Jacobsson (C) ersättare
Jenny Svensson (S) ersättare

Susanne Öhrn (M) ordförande
Linda Höder Stenegren (C) vice ordförande
Stein Begby (S) ledamot
Britt-Inger Sandström (SD) ersättare
Richard Hassel (S) ersättare

Anders Forsberg (M) ordförande
Anna-Greta Strömberg (KD) vice ordförande
Viktoria Gradin (S) ledamot
Elisabeth Hahne (C) ersättare
Stein Begby (S) ersättare

Ulf Nelson (M) ordförande
Henning Venborg (SD) vice ordförande
Johnny Eliasson (S) ledamot
Sven-Arne Damlin (M) ersättare
Jenny Nieminen (S) ersättare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström