Rörelsesatsning i grundskolan

Veronica Leifsdotter på Ekhagsskolan har aktiviteter för ökad rörelse med elever.

Sedan augusti 2022 har våra låg- och mellanstadieskolor jobbat med SISU Länk till annan webbplats. i en rörelsesatsning. Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barn och ungas mående, för skolresultaten och för folkhälsan. Men många barn och ungdomar rör sig för lite. SISU bidrar med utbildning, inspiration och material, så att eleverna ska få mer rörelse under skol- och fritidstid. Rasten och fritidshemmet ger fina lärandetillfällen när det gäller rörelse och idrott. Här kan eleverna utmanas och utveckla sina färdigheter när det gäller rörelse utan prestationskrav.

Skolorna som kommit i gång med satsningen berättar att några av effekterna de märkt är:

  • bättre trivsel och trygghet
  • piggare, gladare och mer koncentrerade barn
  • färre konflikter
  • fler som umgås över ålders- och gruppgränser
  • bättre trivsel bland personalen.

På bilden ser vi ett gäng pigga elever på Ekhagsskolan när det håller på med en aktivitet!

Satsningen riktar sig till våra barn i låg- och mellanstadiet, men framför allt vill vi nå dem som är minst aktiva. Genom satsningen skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet, säger Björn Lindeberg, utbildningschef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson