Nytt skolskjutsavtal – nya skoltider från nästa läsår

Illustration som visar en elev som väntar på skolbussen vid en hållplats.

Illustration: Sofia Magnusson

En upphandling av skolskjuts pågår. I och med den nya upphandlingen blir det mer renodlad skolskjuts, det vill säga att färre elever kommer åka regulära turer med busskort via Västtrafik.

Det nya skolskjutsavtalet gäller från läsårstarten hösten 2023. Den nya upphandlingen innebär förbättringar inom flera områden bland annat lägre kostnader och bättre restider.

Med kommande skolskjutsavtal blir det färre turer genom en förskjutning av skoldagen för Franserudsskolan och Bengtsgården. På så vis får vi en samordning som ger både en ekonomisk vinst men förskjuter också elevernas påstigningstid som blir tidigast klockan 07.10. Idag har vi elever som startar sin skolskjuts redan 06.30 för att hinna till skolstart.

Elever som går på Bäckeskolan och Ekhagsskolan kommer att samåka med elever som går på Bengtsgården på ett annat sätt än tidigare. Bengtsgården och Franserudsskolan har redan detta upplägg och det fungerar bra.

Förändrade skoltider från läsåret 2023/2024 (med start augusti 2023)

Läsårstiderna för läsåret 2023/2024 hittar du här.


Bengtsgården

Ny skoltid från augusti 2023
08.30-15.30 alla skoldagar


Franserudsskolan

Ny skoltid från augusti 2023

Ny skoltid 08.15-14.15


Förskoleklass går måndag-torsdag och är lediga på fredagar.

Årskurs 6 är på Bengtsgården med skoltid 08.30-15.30 en gång i veckan.


Ekhagsskolan

Ny skoltid från augusti 2023

Ny skoltid 08.00-14.00


Förskoleklass går måndag-torsdag och är lediga fredag.

Årskurs 6 åker till Bengtsgården med skoltid 08.30-15.30 en gång i veckan. Gemensam samling vid Ekhagsskolan innan avfärd mot Bengtsgården.


Bäckeskolan

Ny skoltid från augusti 2023

Ny skoltid 08.00-14.00 alla dagar i veckan.


Förskoleklass går måndag-torsdag och är lediga på fredag.

Årskurs 6 åker till Bengtsgården med skoltid 08.30-15.30 en dag i veckan. Uppsamling för dessa elever på resecentrum i Bäckefors.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson