Ännu oklart om nystart av Strömkullegymnasiet

Strömkullegymnasiet

Strömkullegymnasiet, foto: Niklas Eriksson

Den utredning som gjorts kring Strömkullegymnasiet ska nu upp till politisk behandling. Syftet med utredningen har varit att kartlägga om det finns förutsättningar för en nystart av skolan och vilka förutsättningar som i sådana fall krävs för drift i egen regi.

Utredningen har genomförts av konsultföretaget Effect Management genom en systematisk och stegvis process. Tidigare utredningar och övrig tillgänglig dokumentation har studerats och intervjuer har genomförts med politiker, personal samt representanter från näringslivet.

En enkät har också genomförts med elever i årskurs 8 och 9 på Bengtsgården i syfte att identifiera vad som intresserar dem och vad som kan påverka deras framtida gymnasieval.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström