Nödvändiga förändringar kring lokaler och fastigheter

Enligt prognoser väntas kommunens befolkning minska och vi ser förändringar av antal invånare i olika åldersgrupper. Denna prognos påverkar planeringen av kommunens verksamhetslokaler och utbudet av lokaler behöver anpassas till efterfrågan.

Lokalfrågan har stor betydelse kostnadsmässigt och i budgeten.

I en utredning som gjorts har man sett över möjligheten att flytta över fastigheter från kommunen till Bengtsforshus för att samla driften organisatoriskt. I samband med utredningen gjordes en genomlysning av kommunens totala fastighetsbestånd. Nordic real estate management som gjorde utredningen anger att fastighetsbeståndet bör anpassas innan en bolagisering genomförs.

Underhållsplaner visar samtidigt att det befintliga fastighetsbeståndet är i ett omfattande underhålls- och renoveringsbehov. Det behöver hanteras parallellt med behovet av nyinvesteringar.

– Den negativa befolkningsutvecklingen och de stora reinvesteringsbehov som behövs av kommunens fastigheter gör att vi behöver ta ett helhetsgrepp kring frågan om lokalförsörjning. Det kan handla om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler eller att minska risken för att stå utan nödvändiga lokaler, säger kommundirektör Göran Eriksson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström