Besök av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

Måndagen 27 februari besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Bengtsfors. Socialtjänstminister är en ny post som inrättats av den nuvarande regeringen i syfte att särskilt stärka och lyfta fram socialtjänstens uppdrag . Under förmiddagen samlades ledande politiker för Bengtsfors, Åmål, Mellerud och Dals-Ed för att samtala med ministern. Teman som diskuterades var den gemensamma organisationen för sociala området Mellerud -Bengtsfors och framgångsfaktorerna i det, framtidens beroendevård samt vikten av att arbeta socialt förebyggande genom tidiga samordnade insatser.

Vid pressträffen i anslutning till mötet berättade ministern att hon var imponerad av hur långt Bengtsfors och Mellerud kommit i samarbetet och att hon ansåg att fler borde arbeta på liknande sätt inom socialtjänsten. Ministern såg att de steg vi tar vidare i och med IFOs nya organisation låg helt i linje med vad de från regeringen ser behöver ske framåt för att klara möta kommande förändringar i socialtjänstlagen.

För att klara det utmanande uppdrag socialtjänsten har är möjligheten att specialisera sig och arbeta mer renodlat ett måste och för att få till det lyfte ministern att fler borde arbeta tillsammans så som vi gör, att vårt samarbete är i framkant och av ”nationellt intresse” vilket naturligtvis var oerhört roligt att höra, säger Tanja Mattsson, socialchef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson