Kompetensutveckling om läroplanen för grundskolans pedagoger

Foto från Anna Karlefjärds föreläsning för pedagogisk personal i Bengtsfors på Odéon 6 mars

Anna Karlefjärd (inklippt) föreläste för pedagogisk personal på Odéon under kompetensutvecklingsdag 6 mars. Foto: Björn Lindeberg

Från höstterminen 2022 gäller en ny läroplan, Lgr 22, för bland annat grundskolan. Det har också kommit nya bestämmelser för betygssättning och ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Under kompetensutvecklingsdagen 6 mars föreläste Anna Karlefjärd om förändringarna i läroplanen för pedagogisk personal inom främst grundskolan. Det här var andra föreläsningen med Anna, hon var senast i Bengtsfors i början av höstterminen 2022.

När en stor förändring sker som de nya läroplanerna, är det viktigt för oss att hålla oss uppdaterade och välinformerade. Därför är vi glada att få hit Anna Karlefjärd som är mycket efterfrågad och en duktig föreläsare, säger Björn Lindeberg, utbildningschef.

Anna Karlefjärd

Anna Karlefjärd är utbildningsledare på Karlstads universitet. Hon har sin bakgrund som lärare, men är idag anställd vid Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet där hon deltar i olika utbildningar och insatser gällande skolförbättring, mål och resultat, bedömning och systematiskt kvalitetsarbete. Anna är även känd från Skolverkets webbkurser om bedömning och betyg. Hon anlitas ofta av Skolverket; senast inom ramen för Samverkan bästa skola, revideringen av grundskolans kursplaner och framtagandet av Allmänna råd betyg och betygssättning.

Lgr 22

De nya läroplanerna (Lgr 22) innehåller både helt nya formuleringar och en del omformuleringar mot tidigare läroplaner. De påverkar både undervisningen, betygssättning/bedömning och skolans värdegrundsarbete.

Bland annat har kunskapsområdet sex och samlevnad stärkts och bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer. Det har också kommit nya formuleringar om skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av intolerans, våld och förtryck. Dessutom finns det nya formuleringar som stärker trygghet och studiero. Här på Skolverkets hemsida finns information om de övergripande förändringarna i läroplanerna. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson