Stärk fullmäktige – utbildning i det politiska uppdraget

På bild från vänster: Gunnar Gidenstam, Christine Feuk och Anders Nordh från Sveriges Kommuner och Regioner

Den 1 mars träffades ledamöter som sitter i kommunfullmäktige i Dals-Eds, Färgelanda, Bengtsfors och Melleruds kommuner för en grundutbildning som ger kunskap och medvetenhet om det politiska uppdraget.

Christine Feuk, Anders Nordh och Gunnar Gidenstam från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) håller utbildningen "Stärk fullmäktige" runt om i Sverige för fullmäktigeförsamlingar med fokus på att stärka fullmäktige och de folkvalda. Utbildningen ger dels kunskap och medvetenhet om uppdraget, men ger också fullmäktige som helhet ett tillfälle att fundera över hur de vill verka och styra under kommande mandatperiod.

De fyra Dalslandskommunerna, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors och Mellerud, arrangerade ett gemensamt utbildningstillfälle i Mellerud som ett led i det utökade samarbetet mellan kommunerna. På förmiddagen fick deltagarna information om bland annat vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag, lagar och styrning. På eftermiddagen övergick träffen till dialog där de förtroendevalda fick reflektera kring sina egna roller, vilka olika verksamheter de samarbetar med och hur alla kan hjälpas åt för att underlätta dialogen med invånarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson