Stort intresse för konferens om våld i nära relationer

Förberedelserna för samverksanskonferensen om våld i nära relationer pågår, här Erika Gyllenswärd Johan Hilding båda polisen.

Frihet från våld är en mänsklig rättighet och en förutsättning för hållbar utveckling. Våld i nära relationer påverkar såväl individ som samhälle negativt och åtgärder för att motverka våldet behöver intensifieras. Det är bakgrunden till den samverkanskonferens som genomförs digitalt 16 mars.

Sexhundra personer är anmälda till konferensen och deltagarna är allt från lokala politiker, handläggare och personer på strategisk nivå i myndigheter och organisationer. Många olika funktioner inom polisen är anmälda, samt andra myndigheter och frivilligorganisationer från civilsamhället. Deltagarna som anmält sig kommer från hela Sverige. Konferensen kommer ha deltagare från närområdet, regionen och övriga landet och även deltagare från Norge och Åland.

Vi är glada över att konferensen röner sånt intresse och att vi fått så många deltagare, säger folkhälsostrateg Sofia Sjögren.

Syftet är att stärka kompetensen och öka samarbetet över verksamhetsgränser. Programmet vänder sig till de som är beslutsfattare eller till de som möter personer med våldsproblematik i sitt arbete.

Årliga samverksanskonferenser

Konferensen genomförs i samverkan mellan Bengtsfors, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad kommuner samt polismyndigheten och Brottsofferjouren. Samverkanskonferenserna om våld i nära relationer är årligt återkommande och i år är konferensens fokus våldsutövare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson