Utsmyckning av fastigheten Björkdungen

Fastigheten Björkdungen ligger på Storgatan 7 i Bengtsfors. Foto: Niklas Eriksson

Vi söker en uppdragstagare för utsmyckning av fastigheten Björkdungen i centrala Bengtsfors.

När fastigheten Björkdungen invigdes hösten 2021 skänkte Bengtsfors kommun en gåva till ägaren Bengtsforshus AB. Tanken var att gåvan skulle vara i form av ett konstverk som ska pryda grönytan framför huset. Den konstnärliga utsmyckningen förväntas leda till diskussion, eftertanke och fördjupning bland de som nyttjar området. Vi utlyser nu en tävling för uppdraget att upprätta ett passande konstverk.

Riktlinjer för tävlingen

Tävlingsdeltagare

Studenter och alumner vid Stenebyskolan och HDK Valand Campus Steneby samt konstnärer folkbokförda i Bengtsfors kommun.

Material och teknik

Material och teknik
Material/teknikBeskrivning
TillverkningsmaterialMetall
TillverkningsteknikMetallbearbetningstekniker så som smide, gjutning, montering, fabricering etc.
YtbehandlingVerket bör rost- och skyddsbehandlas enligt skyddsklass X om målat (Bad förzinkat och klassad färg). Om verket ska rosta så bör Corténplåt användas.

Budget

Projektets budget är max 100 000 SEK. I konstnärens budget ingår skissarvode, material, produktion, ytbehandling och montering. Bengtsfors kommun står för kostnader avseende transport och eventuella bygglovskostnader. Bengtsforshus står för framdragning av elektricitet, belysning och fundament.

Ansvar

Efter installation kommer besiktning att genomföras av en besiktningsman. Därefter sker överlämning till Bengtsforshus som ansvarar för konstverket. Verket ska ha en funktionsgaranti under tre år där konstnären ska åtgärda eventuella konstruktionsfel. Konstnären ska ha konstnärsförsäkring. En skriftlig överenskommelse kommer att träffas mellan Bengtsforshus och konstnären.

Placering

Konstverket ska placeras utanför fastigheten Björkdungen, adress Storgatan 7 i Bengtsfors. Placeringen ska vara framför fastigheten på grönytan mellan körsbärsträden. Konstverket ska vara förankrat i marken.

Bedömningskriterier

  • Konstnärlig kvalitet, ekonomisk och praktisk genomförbarhet.
  • Konstverket ska ha potential att engagera en bredare såväl som en professionell publik, utsmyckningen ska leda till diskussion och eftertanke.
  • Konstverket ska vara hållbart över tid och underhållsfritt i så stor utsträckning som möjligt. Verket ska tåla normalt slitage och garantera säkerhet.

Jury för val av uppdragstagare

Juryn kommer att bestå av rektor vid Stenebyskolan, VD för Bengtsforshus samt Bengtsfors kommuns grupp för "Offentlig miljö som konstform" där kommundirektör, kommunalråd, oppositionsråd, fastighetschef, kultur- och fritidschef, samhällsbyggnadschef med flera ingår. Boende, invånare och personal i fastigheten kan komma att tillfrågas. Lärare från HDK Valand, Campus Steneby Göteborgs universitet kommer att ha en rådgivande funktion.

Tidsramar och inlämning av tävlingsbidraget

Följande material ska lämnas in för respektive tävlingsbidrag:

  • Skissteckning, modell, materialprov och annat bildmaterial som förklarar projekt och idé.
  • Teknisk skiss där storlek och tekniska lösningar framgår. En redovisning med teknisk skiss för hur förankring och montering ska genomföras, det vill säga teknisk dokumentation där storlek, förankring och grundsättning framgår ska bifogas.
  • En text som beskriver konceptet på mellan 200 och 400 ord.

Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag: fredag 14 april 2023

Juryn utser vinnare inom kort efter inlämning och meddelar tävlingsdeltagarna.

Konstverket ska invigas på plats vid Björkdungen under Kanotmaraton lördag den 9 september (med reservation för ändring).

Konst i demokratiska processer

Konst och kultur är viktigt i ett demokratiskt samhälle som alla ska ha tillgång till. Konsten i samhället ökar tillgängligheten och tryggheten kring en plats och kan vara en länk mellan ett områdes historia och dess framtid. Konst ska också vara en plattform för debatt och dialog samt medverka till inflytande och stärka demokratiska processer.

Bengtsfors kommun präglas av en lång tradition inom konst och hantverk. Här bor och verkar ett stort antal konstnärer, därför är det särskilt intressant att utlysa ett uppdrag om konstnärlig utsmyckning vid fastigheten Björkdungen i centrala Bengtsfors.

Björkdungen - dåtid, nutid och framtid

Tidigare har det varit en park på platsen och under sent 1970-tal, tidigt 1980-tal byggdes en förskola som revs år 2012. År 2021 invigdes den nybyggda fastigheten och i lokalerna finns idag Folktandvården och privatpersoner som hyresgäster. I framtiden ser kommunen fastigheten som en attraktiv komponent och byggnad i det moderna Bengtsfors.

Kontakt

Anna Hjelmberg
Kultur- och fritidschef
0531-52 63 42
anna.hjelmberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström